2 Kings 14:4
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7535 [e]רַ֥ק
raq
HoweverAdv
1116 [e]הַבָּמ֖וֹת
hab-bā-mō-wṯ
the high placesArt | N-fp
3808 [e]לֹא־
lō-
notAdv-NegPrt
5493 [e]סָ֑רוּ
sā-rū;
were taken awayV-Qal-Perf-3cp
5750 [e]ע֥וֹד
‘ō-wḏ
stillAdv
5971 [e]הָעָ֛ם
hā-‘ām
and the peopleArt | N-ms
2076 [e]מְזַבְּחִ֥ים
mə-zab-bə-ḥîm
sacrificedV-Piel-Prtcpl-mp
6999 [e]וּֽמְקַטְּרִ֖ים
ū-mə-qaṭ-ṭə-rîm
and burned incenseConj-w | V-Piel-Prtcpl-mp
1116 [e]בַּבָּמֽוֹת׃
bab-bā-mō-wṯ.
on the high placesPrep-b, Art | N-fp

Hebrew Texts
מלכים ב 14:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
רַ֥ק הַבָּמֹ֖ות לֹא־סָ֑רוּ עֹ֥וד הָעָ֛ם מְזַבְּחִ֥ים וּֽמְקַטְּרִ֖ים בַּבָּמֹֽות׃

מלכים ב 14:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
רק הבמות לא־סרו עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות׃

מלכים ב 14:4 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
רק הבמות לא־סרו עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות׃

מלכים ב 14:4 Hebrew Bible
רק הבמות לא סרו עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Only the high places were not taken away; the people still sacrificed and burned incense on the high places.

King James Bible
Howbeit the high places were not taken away: as yet the people did sacrifice and burnt incense on the high places.

Holman Christian Standard Bible
Yet the high places were not taken away, and the people continued sacrificing and burning incense on the high places.
Treasury of Scripture Knowledge

the high places

2 Kings 12:3 But the high places were not taken away: the people still sacrificed …

2 Kings 15:4,35 Save that the high places were not removed: the people sacrificed …

Links
2 Kings 14:42 Kings 14:4 NIV2 Kings 14:4 NLT2 Kings 14:4 ESV2 Kings 14:4 NASB2 Kings 14:4 KJV2 Kings 14:4 Bible Apps2 Kings 14:4 Biblia Paralela2 Kings 14:4 Chinese Bible2 Kings 14:4 French Bible2 Kings 14:4 German BibleBible Hub
2 Kings 14:3
Top of Page
Top of Page