2 Kings 14:2
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]בֶּן־
ben-
OldN-msc
6242 [e]עֶשְׂרִ֨ים
‘eś-rîm
twentyNumber-cp
2568 [e]וְחָמֵ֤שׁ
wə-ḥā-mêš
and fiveConj-w | Number-fs
8141 [e]שָׁנָה֙
šā-nāh
yearsN-fs
1961 [e]הָיָ֣ה
hā-yāh
He wasV-Qal-Perf-3ms
4427 [e]בְמָלְכ֔וֹ
ḇə-mā-lə-ḵōw,
when he became kingPrep-b | V-Qal-Inf | 3ms
6242 [e]וְעֶשְׂרִ֤ים
wə-‘eś-rîm
and twentyConj-w | Number-cp
8672 [e]וָתֵ֙שַׁע֙
wā-ṯê-ša‘
and nineConj-w | Number-fs
8141 [e]שָׁנָ֔ה
šā-nāh,
yearsN-fs
4427 [e]מָלַ֖ךְ
mā-laḵ
he reignedV-Qal-Perf-3ms
3389 [e]בִּירוּשָׁלִָ֑ם
bî-rū-šā-lim;
in JerusalemPrep-b | N-proper-fs
8034 [e]וְשֵׁ֣ם
wə-šêm
And name wasConj-w | N-msc
517 [e]אִמּ֔וֹ
’im-mōw,
of His motherN-fsc | 3ms
  [יהועדין]
[yə-hō-w-‘ad-dîn
-Noun - proper - masculine singular N-proper-ms
 
ḵ]
 
3086 [e](יְהֽוֹעַדָּ֖ן)
(yə-hō-w-‘ad-dān
JehoaddanN-proper-ms
 
q)
 
4480 [e]מִן־
min-
ofPrep
3389 [e]יְרוּשָׁלִָֽם׃
yə-rū-šā-lim.
JerusalemN-proper-fs

Hebrew Texts
מלכים ב 14:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֶּן־עֶשְׂרִ֨ים וְחָמֵ֤שׁ שָׁנָה֙ הָיָ֣ה בְמָלְכֹ֔ו וְעֶשְׂרִ֤ים וָתֵ֙שַׁע֙ שָׁנָ֔ה מָלַ֖ךְ בִּירוּשָׁלִָ֑ם וְשֵׁ֣ם אִמֹּ֔ו [יְהֹועַדִּין כ] (יְהֹֽועַדָּ֖ן ק) מִן־יְרוּשָׁלִָֽם׃

מלכים ב 14:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בן־עשרים וחמש שנה היה במלכו ועשרים ותשע שנה מלך בירושלם ושם אמו [יהועדין כ] (יהועדן ק) מן־ירושלם׃

מלכים ב 14:2 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בן־עשרים וחמש שנה היה במלכו ועשרים ותשע שנה מלך בירושלם ושם אמו [יהועדין כ] (יהועדן ק) מן־ירושלם׃

מלכים ב 14:2 Hebrew Bible
בן עשרים וחמש שנה היה במלכו ועשרים ותשע שנה מלך בירושלם ושם אמו יהועדין מן ירושלם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
He was twenty-five years old when he became king, and he reigned twenty-nine years in Jerusalem. And his mother's name was Jehoaddin of Jerusalem.

King James Bible
He was twenty and five years old when he began to reign, and reigned twenty and nine years in Jerusalem. And his mother's name was Jehoaddan of Jerusalem.

Holman Christian Standard Bible
He was 25 years old when he became king and reigned 29 years in Jerusalem. His mother's name was Jehoaddan and was from Jerusalem.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
2 Kings 14:22 Kings 14:2 NIV2 Kings 14:2 NLT2 Kings 14:2 ESV2 Kings 14:2 NASB2 Kings 14:2 KJV2 Kings 14:2 Bible Apps2 Kings 14:2 Biblia Paralela2 Kings 14:2 Chinese Bible2 Kings 14:2 French Bible2 Kings 14:2 German BibleBible Hub
2 Kings 14:1
Top of Page
Top of Page