2 Kings 14:14
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3947 [e]וְלָקַ֣ח
wə-lā-qaḥ
And he tookConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
2091 [e]הַזָּהָב־
haz-zā-hāḇ-
the goldArt | N-ms
3701 [e]וְ֠הַכֶּסֶף
wə-hak-ke-sep̄
and silverConj-w, Art | N-ms
853 [e]וְאֵ֨ת
wə-’êṯ
andConj-w | DirObjM
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
3627 [e]הַכֵּלִ֜ים
hak-kê-lîm
the articlesArt | N-mp
4672 [e]הַנִּמְצְאִ֣ים
han-nim-ṣə-’îm
that were foundArt | V-Nifal-Prtcpl-mp
1004 [e]בֵּית־
bêṯ-
in the houseN-msc
3069 [e]יְהוָ֗ה
Yah-weh
of YahwehN-proper-ms
214 [e]וּבְאֹֽצְרוֹת֙
ū-ḇə-’ō-ṣə-rō-wṯ
and in the treasuriesConj-w, Prep-b | N-mpc
1004 [e]בֵּ֣ית
bêṯ
of houseN-msc
4428 [e]הַמֶּ֔לֶךְ
ham-me-leḵ,
of the kingArt | N-ms
853 [e]וְאֵ֖ת
wə-’êṯ
andConj-w | DirObjM
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
hostagesN-mpc
8594 [e]הַתַּֽעֲרֻב֑וֹת
hat-ta-‘ă-ru-ḇō-wṯ;
hostagesArt | N-fp
7725 [e]וַיָּ֖שָׁב
way-yā-šāḇ
and returnedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
8111 [e]שֹׁמְרֽוֹנָה׃
šō-mə-rō-w-nāh.
to SamariaN-proper-fs | 3fs

Hebrew Texts
מלכים ב 14:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלָקַ֣ח אֶת־כָּל־הַזָּהָב־וְ֠הַכֶּסֶף וְאֵ֨ת כָּל־הַכֵּלִ֜ים הַנִּמְצְאִ֣ים בֵּית־יְהוָ֗ה וּבְאֹֽצְרֹות֙ בֵּ֣ית הַמֶּ֔לֶךְ וְאֵ֖ת בְּנֵ֣י הַתַּֽעֲרֻבֹ֑ות וַיָּ֖שָׁב שֹׁמְרֹֽונָה׃

מלכים ב 14:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולקח את־כל־הזהב־והכסף ואת כל־הכלים הנמצאים בית־יהוה ובאצרות בית המלך ואת בני התערבות וישב שמרונה׃

מלכים ב 14:14 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ולקח את־כל־הזהב־והכסף ואת כל־הכלים הנמצאים בית־יהוה ובאצרות בית המלך ואת בני התערבות וישב שמרונה׃

מלכים ב 14:14 Hebrew Bible
ולקח את כל הזהב והכסף ואת כל הכלים הנמצאים בית יהוה ובאצרות בית המלך ואת בני התערבות וישב שמרונה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
He took all the gold and silver and all the utensils which were found in the house of the LORD, and in the treasuries of the king's house, the hostages also, and returned to Samaria.

King James Bible
And he took all the gold and silver, and all the vessels that were found in the house of the LORD, and in the treasures of the king's house, and hostages, and returned to Samaria.

Holman Christian Standard Bible
He took all the gold and silver, all the articles found in the LORD's temple and in the treasuries of the king's palace, and some hostages. Then he returned to Samaria.
Treasury of Scripture Knowledge

all the gold

2 Kings 24:13 And he carried out there all the treasures of the house of the LORD, …

2 Kings 25:15 And the fire pans, and the bowls, and such things as were of gold, …

1 Kings 7:51 So was ended all the work that king Solomon made for the house of the LORD…

1 Kings 14:26 And he took away the treasures of the house of the LORD, and the …

1 Kings 15:18 Then Asa took all the silver and the gold that were left in the treasures …

and hostages

2 Kings 18:23 Now therefore, I pray you, give pledges to my lord the king of Assyria, …

Links
2 Kings 14:142 Kings 14:14 NIV2 Kings 14:14 NLT2 Kings 14:14 ESV2 Kings 14:14 NASB2 Kings 14:14 KJV2 Kings 14:14 Bible Apps2 Kings 14:14 Biblia Paralela2 Kings 14:14 Chinese Bible2 Kings 14:14 French Bible2 Kings 14:14 German BibleBible Hub
2 Kings 14:13
Top of Page
Top of Page