2 Kings 10:34
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3499 [e]וְיֶ֨תֶר
wə-ye-ṯer
And the restConj-w | N-msc
1697 [e]דִּבְרֵ֥י
diḇ-rê
of the actsN-mpc
3058 [e]יֵה֛וּא
yê-hū
of JehuN-proper-ms
3605 [e]וְכָל־
wə-ḵāl
and allConj-w | N-msc
834 [e]אֲשֶׁ֥ר
’ă-šer
thatPro-r
6213 [e]עָשָׂ֖ה
‘ā-śāh
he didV-Qal-Perf-3ms
3605 [e]וְכָל־
wə-ḵāl
and allConj-w | N-msc
1369 [e]גְּבוּרָת֑וֹ
gə-ḇū-rā-ṯōw;
his mightN-fsc | 3ms
3808 [e]הֲלֽוֹא־
hă-lō-w-
[are] notAdv-NegPrt
1992 [e]הֵ֣ם
hêm
theyPro-3mp
3789 [e]כְּתוּבִ֗ים
kə-ṯū-ḇîm,
writtenV-Qal-QalPassPrtcpl-mp
5921 [e]עַל־
‘al-
inPrep
5612 [e]סֵ֛פֶר
sê-p̄er
the bookN-msc
1697 [e]דִּבְרֵ֥י
diḇ-rê
ofN-mpc
3117 [e]הַיָּמִ֖ים
hay-yā-mîm
the chroniclesArt | N-mp
4428 [e]לְמַלְכֵ֥י
lə-mal-ḵê
of the kingsPrep-l | N-mpc
3478 [e]יִשְׂרָאֵֽל׃
yiś-rā-’êl.
of IsraelN-proper-ms

Hebrew Texts
מלכים ב 10:34 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֶ֨תֶר דִּבְרֵ֥י יֵה֛וּא וְכָל־אֲשֶׁ֥ר עָשָׂ֖ה וְכָל־גְּבוּרָתֹ֑ו הֲלֹֽוא־הֵ֣ם כְּתוּבִ֗ים עַל־סֵ֛פֶר דִּבְרֵ֥י הַיָּמִ֖ים לְמַלְכֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃

מלכים ב 10:34 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתר דברי יהוא וכל־אשר עשה וכל־גבורתו הלוא־הם כתובים על־ספר דברי הימים למלכי ישראל׃

מלכים ב 10:34 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויתר דברי יהוא וכל־אשר עשה וכל־גבורתו הלוא־הם כתובים על־ספר דברי הימים למלכי ישראל׃

מלכים ב 10:34 Hebrew Bible
ויתר דברי יהוא וכל אשר עשה וכל גבורתו הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now the rest of the acts of Jehu and all that he did and all his might, are they not written in the Book of the Chronicles of the Kings of Israel?

King James Bible
Now the rest of the acts of Jehu, and all that he did, and all his might, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Israel?

Holman Christian Standard Bible
Now the rest of the events of Jehu's reign, along with all his accomplishments and all his might, are written in the Historical Record of Israel's Kings.
Treasury of Scripture Knowledge

2 Kings 13:8 Now the rest of the acts of Jehoahaz, and all that he did, and his might…

1 Kings 11:41 And the rest of the acts of Solomon, and all that he did, and his …

1 Kings 14:19,29 And the rest of the acts of Jeroboam, how he warred, and how he reigned, …

Links
2 Kings 10:342 Kings 10:34 NIV2 Kings 10:34 NLT2 Kings 10:34 ESV2 Kings 10:34 NASB2 Kings 10:34 KJV2 Kings 10:34 Bible Apps2 Kings 10:34 Biblia Paralela2 Kings 10:34 Chinese Bible2 Kings 10:34 French Bible2 Kings 10:34 German BibleBible Hub
2 Kings 10:33
Top of Page
Top of Page