2 Chronicles 35:12
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5493 [e]וַיָּסִ֨ירוּ
way-yā-sî-rū
And they removedConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3mp
5930 [e]הָעֹלָ֜ה
hā-‘ō-lāh
the burnt offeringsArt | N-fs
5414 [e]לְ֠תִתָּם
lə-ṯit-tām
that [they] might give themPrep-l | V-Qal-Inf | 3mp
4653 [e]לְמִפְלַגּ֤וֹת
lə-mip̄-lag-gō-wṯ
to the divisionsPrep-l | N-fp
1004 [e]לְבֵית־
lə-ḇêṯ-
of the housesPrep-l | N-msc
1 [e]אָבוֹת֙
’ā-ḇō-wṯ
fathers'N-mp
1121 [e]לִבְנֵ֣י
liḇ-nê
ofPrep-l | N-mpc
5971 [e]הָעָ֔ם
hā-‘ām,
the [lay] peopleArt | N-ms
7126 [e]לְהַקְרִיב֙
lə-haq-rîḇ
to offerPrep-l | V-Hifil-Inf
3068 [e]לַיהוָ֔ה
Yah-weh,
to YahwehPrep-l | N-proper-ms
3789 [e]כַּכָּת֖וּב
kak-kā-ṯūḇ
as [it is] writtenPrep-k, Art | V-Qal-QalPassPrtcpl-ms
5612 [e]בְּסֵ֣פֶר
bə-sê-p̄er
in the BookPrep-b | N-msc
4872 [e]מֹשֶׁ֑ה
mō-šeh;
of MosesN-proper-ms
3651 [e]וְכֵ֖ן
wə-ḵên
and so [they did]Conj-w | Adv
1241 [e]לַבָּקָֽר׃
lab-bā-qār.
with the cattlePrep-l, Art | N-ms

Hebrew Texts
דברי הימים ב 35:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּסִ֨ירוּ הָעֹלָ֜ה לְ֠תִתָּם לְמִפְלַגֹּ֤ות לְבֵית־אָבֹות֙ לִבְנֵ֣י הָעָ֔ם לְהַקְרִיב֙ לַיהוָ֔ה כַּכָּת֖וּב בְּסֵ֣פֶר מֹשֶׁ֑ה וְכֵ֖ן לַבָּקָֽר׃

דברי הימים ב 35:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויסירו העלה לתתם למפלגות לבית־אבות לבני העם להקריב ליהוה ככתוב בספר משה וכן לבקר׃

דברי הימים ב 35:12 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויסירו העלה לתתם למפלגות לבית־אבות לבני העם להקריב ליהוה ככתוב בספר משה וכן לבקר׃

דברי הימים ב 35:12 Hebrew Bible
ויסירו העלה לתתם למפלגות לבית אבות לבני העם להקריב ליהוה ככתוב בספר משה וכן לבקר׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then they removed the burnt offerings that they might give them to the sections of the fathers' households of the lay people to present to the LORD, as it is written in the book of Moses. They did this also with the bulls.

King James Bible
And they removed the burnt offerings, that they might give according to the divisions of the families of the people, to offer unto the LORD, as it is written in the book of Moses. And so did they with the oxen.

Holman Christian Standard Bible
They removed the burnt offerings so that they might be given to the divisions of the ancestral houses of the lay people to offer to the LORD, according to what is written in the book of Moses; they did the same with the bulls.
Treasury of Scripture Knowledge

as it is written

Leviticus 3:3,5,9-11,14-16 And he shall offer of the sacrifice of the peace offering an offering …

Links
2 Chronicles 35:122 Chronicles 35:12 NIV2 Chronicles 35:12 NLT2 Chronicles 35:12 ESV2 Chronicles 35:12 NASB2 Chronicles 35:12 KJV2 Chronicles 35:12 Bible Apps2 Chronicles 35:12 Biblia Paralela2 Chronicles 35:12 Chinese Bible2 Chronicles 35:12 French Bible2 Chronicles 35:12 German BibleBible Hub
2 Chronicles 35:11
Top of Page
Top of Page