2 Chronicles 3:17
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6965 [e]וַיָּ֤קֶם
way-yā-qem
And he set upConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
5982 [e]הָֽעַמּוּדִים֙
hā-‘am-mū-ḏîm
the pillarsArt | N-mp
5921 [e]עַל־
‘al-
uponPrep
6440 [e]פְּנֵ֣י
pə-nê
the face ofN-cpc
1964 [e]הַהֵיכָ֔ל
ha-hê-ḵāl,
the templeArt | N-ms
259 [e]אֶחָ֥ד
’e-ḥāḏ
oneNumber-ms
3225 [e]מִיָּמִ֖ין
mî-yā-mîn
on the right handPrep-m | N-fs
259 [e]וְאֶחָ֣ד
wə-’e-ḥāḏ
and oneConj-w | Number-ms
8042 [e]מֵֽהַשְּׂמֹ֑אול
mê-haś-śə-mō-wl;
on the leftPrep-m, Art | N-ms
7121 [e]וַיִּקְרָ֤א
way-yiq-rā
and he calledConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
8034 [e]שֵׁם־
šêm-
the nameN-msc
  [הימיני]
[hay-mî-nî
ofArticle :: Adjective - masculine singular Art | Adj-ms
 
ḵ]
 
3227 [e](הַיְמָנִי֙)
(hay-mā-nî
the one on the right handArt | Adj-ms
 
q)
 
3199 [e]יָכִ֔ין
yā-ḵîn,
JachinN-proper-ms
8034 [e]וְשֵׁ֥ם
wə-šêm
and the nameConj-w | N-msc
8040 [e]הַשְּׂמָאלִ֖י
haś-śə-mā-lî
of the one on the leftArt | Adj-ms
1162 [e]בֹּֽעַז׃
bō-‘az.
BoazN-proper-ms
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
דברי הימים ב 3:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּ֤קֶם אֶת־הָֽעַמּוּדִים֙ עַל־פְּנֵ֣י הַהֵיכָ֔ל אֶחָ֥ד מִיָּמִ֖ין וְאֶחָ֣ד מֵֽהַשְּׂמֹ֑אול וַיִּקְרָ֤א שֵׁם־ [הַיְמִינִי כ] (הַיְמָנִי֙ ק) יָכִ֔ין וְשֵׁ֥ם הַשְּׂמָאלִ֖י בֹּֽעַז׃ ס

דברי הימים ב 3:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקם את־העמודים על־פני ההיכל אחד מימין ואחד מהשמאול ויקרא שם־ [הימיני כ] (הימני ק) יכין ושם השמאלי בעז׃ ס

דברי הימים ב 3:17 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויקם את־העמודים על־פני ההיכל אחד מימין ואחד מהשמאול ויקרא שם־ [הימיני כ] (הימני ק) יכין ושם השמאלי בעז׃ ס

דברי הימים ב 3:17 Hebrew Bible
ויקם את העמודים על פני ההיכל אחד מימין ואחד מהשמאול ויקרא שם הימיני יכין ושם השמאלי בעז׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
He erected the pillars in front of the temple, one on the right and the other on the left, and named the one on the right Jachin and the one on the left Boaz.

King James Bible
And he reared up the pillars before the temple, one on the right hand, and the other on the left; and called the name of that on the right hand Jachin, and the name of that on the left Boaz.

Holman Christian Standard Bible
Then he set up the pillars in front of the sanctuary, one on the right and one on the left. He named the one on the right Jachin and the one on the left Boaz.
Treasury of Scripture Knowledge

reared up

1 Kings 7:21 And he set up the pillars in the porch of the temple: and he set …

Jachin. that is, He shall establish
Boaz. that is, In it is strength.

Links
2 Chronicles 3:172 Chronicles 3:17 NIV2 Chronicles 3:17 NLT2 Chronicles 3:17 ESV2 Chronicles 3:17 NASB2 Chronicles 3:17 KJV2 Chronicles 3:17 Bible Apps2 Chronicles 3:17 Biblia Paralela2 Chronicles 3:17 Chinese Bible2 Chronicles 3:17 French Bible2 Chronicles 3:17 German BibleBible Hub
2 Chronicles 3:16
Top of Page
Top of Page