2 Chronicles 29:34
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7535 [e]רַ֤ק
raq
ButAdv
3548 [e]הַכֹּֽהֲנִים֙
hak-kō-hă-nîm
the priestsArt | N-mp
1961 [e]הָי֣וּ
hā-yū
wereV-Qal-Perf-3cp
4592 [e]לִמְעָ֔ט
lim-‘āṭ,
too fewPrep-l | Adj-ms
3808 [e]וְלֹ֣א
wə-lō
so that notConj-w | Adv-NegPrt
3201 [e]יָֽכְל֔וּ
yā-ḵə-lū,
they couldV-Qal-Perf-3cp
6584 [e]לְהַפְשִׁ֖יט
lə-hap̄-šîṭ
skinPrep-l | V-Hifil-Inf
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
5930 [e]הָעֹל֑וֹת
hā-‘ō-lō-wṯ;
the burnt offeringsArt | N-fp
2388 [e]וַֽיְּחַזְּק֞וּם
way-yə-ḥaz-zə-qūm
therefore helped themConj-w | V-Piel-ConsecImperf-3mp | 3mp
251 [e]אֲחֵיהֶ֣ם
’ă-ḥê-hem
their brothersN-mpc | 3mp
3881 [e]הַלְוִיִּ֗ם
hal-wî-yim,
the LevitesArt | N-proper-mp
5704 [e]עַד־
‘aḏ-
untilPrep
3615 [e]כְּל֤וֹת
kə-lō-wṯ
was endedV-Qal-Inf
4399 [e]הַמְּלָאכָה֙
ham-mə-lā-ḵāh
the workArt | N-fs
5704 [e]וְעַ֣ד
wə-‘aḏ
and untilConj-w | Prep
6942 [e]יִתְקַדְּשׁ֣וּ
yiṯ-qad-də-šū
had sanctified themselvesV-Hitpael-Imperf-3mp
3548 [e]הַכֹּֽהֲנִ֔ים
hak-kō-hă-nîm,
the [other] priestsArt | N-mp
3588 [e]כִּ֤י
forConj
3881 [e]הַלְוִיִּם֙
hal-wî-yim
the LevitesArt | N-proper-mp
3477 [e]יִשְׁרֵ֣י
yiš-rê
were more diligentAdj-mpc
3824 [e]לֵבָ֔ב
lê-ḇāḇ,
in heartN-ms
6942 [e]לְהִתְקַדֵּ֖שׁ
lə-hiṯ-qad-dêš
in sanctifying themselvesPrep-l | V-Hitpael-Inf
3548 [e]מֵֽהַכֹּהֲנִֽים׃
mê-hak-kō-hă-nîm.
than the priestsPrep-m, Art | N-mp

Hebrew Texts
דברי הימים ב 29:34 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
רַ֤ק הַכֹּֽהֲנִים֙ הָי֣וּ לִמְעָ֔ט וְלֹ֣א יָֽכְל֔וּ לְהַפְשִׁ֖יט אֶת־כָּל־הָעֹלֹ֑ות וַֽיְּחַזְּק֞וּם אֲחֵיהֶ֣ם הַלְוִיִּ֗ם עַד־כְּלֹ֤ות הַמְּלָאכָה֙ וְעַ֣ד יִתְקַדְּשׁ֣וּ הַכֹּֽהֲנִ֔ים כִּ֤י הַלְוִיִּם֙ יִשְׁרֵ֣י לֵבָ֔ב לְהִתְקַדֵּ֖שׁ מֵֽהַכֹּהֲנִֽים׃

דברי הימים ב 29:34 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
רק הכהנים היו למעט ולא יכלו להפשיט את־כל־העלות ויחזקום אחיהם הלוים עד־כלות המלאכה ועד יתקדשו הכהנים כי הלוים ישרי לבב להתקדש מהכהנים׃

דברי הימים ב 29:34 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
רק הכהנים היו למעט ולא יכלו להפשיט את־כל־העלות ויחזקום אחיהם הלוים עד־כלות המלאכה ועד יתקדשו הכהנים כי הלוים ישרי לבב להתקדש מהכהנים׃

דברי הימים ב 29:34 Hebrew Bible
רק הכהנים היו למעט ולא יכלו להפשיט את כל העלות ויחזקום אחיהם הלוים עד כלות המלאכה ועד יתקדשו הכהנים כי הלוים ישרי לבב להתקדש מהכהנים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
But the priests were too few, so that they were unable to skin all the burnt offerings; therefore their brothers the Levites helped them until the work was completed and until the other priests had consecrated themselves. For the Levites were more conscientious to consecrate themselves than the priests.

King James Bible
But the priests were too few, so that they could not flay all the burnt offerings: wherefore their brethren the Levites did help them, till the work was ended, and until the other priests had sanctified themselves: for the Levites were more upright in heart to sanctify themselves than the priests.

Holman Christian Standard Bible
However, since there were not enough priests, they weren't able to skin all the burnt offerings, so their Levite brothers helped them until the work was finished and until the priests consecrated themselves. For the Levites were more conscientious to consecrate themselves than the priests were.
Treasury of Scripture Knowledge

the priests Peace offerings, and such like, the Levites might flay and dress; but the whole burnt offerings could only be touched by the priests, except in a case of necessity, such as the present.

2 Chronicles 20:5 And Jehoshaphat stood in the congregation of Judah and Jerusalem, …

2 Chronicles 30:16,17 And they stood in their place after their manner, according to the …

their brethren

2 Chronicles 35:11 And they killed the passover, and the priests sprinkled the blood …

Numbers 8:15,19 And after that shall the Levites go in to do the service of the tabernacle …

Numbers 18:3,6,7 And they shall keep your charge, and the charge of all the tabernacle…

did help them [heb] strengthened them
for the Levites

2 Chronicles 30:3 For they could not keep it at that time, because the priests had …

upright

1 Chronicles 29:17 I know also, my God, that you try the heart, and have pleasure in …

Psalm 7:10 My defense is of God, which saves the upright in heart.

Psalm 26:6 I will wash my hands in innocence: so will I compass your altar, O LORD:

Psalm 94:15 But judgment shall return to righteousness: and all the upright in …

Links
2 Chronicles 29:342 Chronicles 29:34 NIV2 Chronicles 29:34 NLT2 Chronicles 29:34 ESV2 Chronicles 29:34 NASB2 Chronicles 29:34 KJV2 Chronicles 29:34 Bible Apps2 Chronicles 29:34 Biblia Paralela2 Chronicles 29:34 Chinese Bible2 Chronicles 29:34 French Bible2 Chronicles 29:34 German BibleBible Hub
2 Chronicles 29:33
Top of Page
Top of Page