2 Chronicles 26:14
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3559 [e]וַיָּכֶן֩
way-yā-ḵen
And preparedConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3ms
1992 [e]לָהֶ֨ם
lā-hem
for themPrep-l | Pro-3mp
5818 [e]עֻזִּיָּ֜הוּ
‘uz-zî-yā-hū
UzziahN-proper-ms
3605 [e]לְכָל־
lə-ḵāl
for entirePrep-l | N-msc
6635 [e]הַצָּבָ֗א
haṣ-ṣā-ḇā,
the armyArt | N-cs
4043 [e]מָגִנִּ֤ים
mā-ḡin-nîm
shieldsN-cp
7420 [e]וּרְמָחִים֙
ū-rə-mā-ḥîm
and spearsConj-w | N-mp
3553 [e]וְכ֣וֹבָעִ֔ים
wə-ḵō-w-ḇā-‘îm,
and helmetsConj-w | N-mp
8302 [e]וְשִׁרְיֹנ֖וֹת
wə-šir-yō-nō-wṯ
and body armorConj-w | N-mp
7198 [e]וּקְשָׁת֑וֹת
ū-qə-šā-ṯō-wṯ;
and bowsConj-w | N-fp
68 [e]וּלְאַבְנֵ֖י
ū-lə-’aḇ-nê
and stonesConj-w, Prep-l | N-fpc
7050 [e]קְלָעִֽים׃
qə-lā-‘îm.
slings [to cast]N-mp

Hebrew Texts
דברי הימים ב 26:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּכֶן֩ לָהֶ֨ם עֻזִּיָּ֜הוּ לְכָל־הַצָּבָ֗א מָגִנִּ֤ים וּרְמָחִים֙ וְכֹ֣ובָעִ֔ים וְשִׁרְיֹנֹ֖ות וּקְשָׁתֹ֑ות וּלְאַבְנֵ֖י קְלָעִֽים׃

דברי הימים ב 26:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויכן להם עזיהו לכל־הצבא מגנים ורמחים וכובעים ושרינות וקשתות ולאבני קלעים׃

דברי הימים ב 26:14 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויכן להם עזיהו לכל־הצבא מגנים ורמחים וכובעים ושרינות וקשתות ולאבני קלעים׃

דברי הימים ב 26:14 Hebrew Bible
ויכן להם עזיהו לכל הצבא מגנים ורמחים וכובעים ושרינות וקשתות ולאבני קלעים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Moreover, Uzziah prepared for all the army shields, spears, helmets, body armor, bows and sling stones.

King James Bible
And Uzziah prepared for them throughout all the host shields, and spears, and helmets, and habergeons, and bows, and slings to cast stones.

Holman Christian Standard Bible
Uzziah provided the entire army with shields, spears, helmets, armor, bows and slingstones.
Treasury of Scripture Knowledge

slings to cast stone [heb] stones of slings

Judges 20:16 Among all this people there were seven hundred chosen men left handed; …

1 Samuel 17:49 And David put his hand in his bag, and took there a stone, and slang …

Links
2 Chronicles 26:142 Chronicles 26:14 NIV2 Chronicles 26:14 NLT2 Chronicles 26:14 ESV2 Chronicles 26:14 NASB2 Chronicles 26:14 KJV2 Chronicles 26:14 Bible Apps2 Chronicles 26:14 Biblia Paralela2 Chronicles 26:14 Chinese Bible2 Chronicles 26:14 French Bible2 Chronicles 26:14 German BibleBible Hub
2 Chronicles 26:13
Top of Page
Top of Page