2 Chronicles 26:11
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 [e]וַיְהִ֣י
way-hî
Moreover hadConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
5818 [e]לְעֻזִּיָּ֡הוּ
lə-‘uz-zî-yā-hū
UzziahPrep-l | N-proper-ms
2428 [e]חַיִל֩
ḥa-yil
an armyN-ms
6213 [e]עֹשֵׂ֨ה
‘ō-śêh
makingV-Qal-Prtcpl-msc
4421 [e]מִלְחָמָ֜ה
mil-ḥā-māh
warN-fs
3318 [e]יוֹצְאֵ֧י
yō-wṣ-’ê
who went outV-Qal-Prtcpl-mpc
6635 [e]צָבָ֣א
ṣā-ḇā
to warN-cs
1416 [e]לִגְד֗וּד
liḡ-ḏūḏ,
by companiesPrep-l | N-ms
4557 [e]בְּמִסְפַּר֙
bə-mis-par
according to the number onPrep-b | N-msc
6486 [e]פְּקֻדָּתָ֔ם
pə-qud-dā-ṯām,
their rollN-fsc | 3mp
3027 [e]בְּיַד֙
bə-yaḏ
as prepared byPrep-b | N-fsc
  [יעואל]
[yə-‘ū-’êl
JeielNoun - proper - masculine singular N-proper-ms
 
ḵ]
 
3273 [e](יְעִיאֵ֣ל)
(yə-‘î-’êl
JeielN-proper-ms
 
q)
 
5608 [e]הַסּוֹפֵ֔ר
has-sō-w-p̄êr,
the scribeArt | N-ms
4641 [e]וּמַעֲשֵׂיָ֖הוּ
ū-ma-‘ă-śê-yā-hū
and MaaseiahConj-w | N-proper-ms
7860 [e]הַשּׁוֹטֵ֑ר
haš-šō-w-ṭêr;
the officerArt | N-ms
5921 [e]עַ֚ל
‘al
underPrep
3027 [e]יַד־
yaḏ-
the handN-fsc
2608 [e]חֲנַנְיָ֔הוּ
ḥă-nan-yā-hū,
of HananiahN-proper-ms
8269 [e]מִשָּׂרֵ֖י
miś-śā-rê
[one] of captainsPrep-m | N-mpc
4428 [e]הַמֶּֽלֶךְ׃
ham-me-leḵ.
of the kingArt | N-ms

Hebrew Texts
דברי הימים ב 26:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֣י לְעֻזִּיָּ֡הוּ חַיִל֩ עֹשֵׂ֨ה מִלְחָמָ֜ה יֹוצְאֵ֧י צָבָ֣א לִגְד֗וּד בְּמִסְפַּר֙ פְּקֻדָּתָ֔ם בְּיַד֙ [יְעוּאֵל כ] (יְעִיאֵ֣ל ק) הַסֹּופֵ֔ר וּמַעֲשֵׂיָ֖הוּ הַשֹּׁוטֵ֑ר עַ֚ל יַד־חֲנַנְיָ֔הוּ מִשָּׂרֵ֖י הַמֶּֽלֶךְ׃

דברי הימים ב 26:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי לעזיהו חיל עשה מלחמה יוצאי צבא לגדוד במספר פקדתם ביד [יעואל כ] (יעיאל ק) הסופר ומעשיהו השוטר על יד־חנניהו משרי המלך׃

דברי הימים ב 26:11 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויהי לעזיהו חיל עשה מלחמה יוצאי צבא לגדוד במספר פקדתם ביד [יעואל כ] (יעיאל ק) הסופר ומעשיהו השוטר על יד־חנניהו משרי המלך׃

דברי הימים ב 26:11 Hebrew Bible
ויהי לעזיהו חיל עשה מלחמה יוצאי צבא לגדוד במספר פקדתם ביד יעואל הסופר ומעשיהו השוטר על יד חנניהו משרי המלך׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Moreover, Uzziah had an army ready for battle, which entered combat by divisions according to the number of their muster, prepared by Jeiel the scribe and Maaseiah the official, under the direction of Hananiah, one of the king's officers.

King James Bible
Moreover Uzziah had an host of fighting men, that went out to war by bands, according to the number of their account by the hand of Jeiel the scribe and Maaseiah the ruler, under the hand of Hananiah, one of the king's captains.

Holman Christian Standard Bible
Uzziah had an army equipped for combat that went out to war by division according to their assignments, as recorded by Jeiel the court secretary and Maaseiah the officer under the authority of Hananiah, one of the king's commanders.
Treasury of Scripture Knowledge

went out

2 Kings 5:2 And the Syrians had gone out by companies, and had brought away captive …

Links
2 Chronicles 26:112 Chronicles 26:11 NIV2 Chronicles 26:11 NLT2 Chronicles 26:11 ESV2 Chronicles 26:11 NASB2 Chronicles 26:11 KJV2 Chronicles 26:11 Bible Apps2 Chronicles 26:11 Biblia Paralela2 Chronicles 26:11 Chinese Bible2 Chronicles 26:11 French Bible2 Chronicles 26:11 German BibleBible Hub
2 Chronicles 26:10
Top of Page
Top of Page