2 Chronicles 25:5
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6908 [e]וַיִּקְבֹּ֤ץ
way-yiq-bōṣ
Moreover gathered togetherConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
558 [e]אֲמַצְיָ֙הוּ֙
’ă-maṣ-yā-hū
AmaziahN-proper-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3063 [e]יְהוּדָ֔ה
yə-hū-ḏāh,
JudahN-proper-ms
5975 [e]וַיַּֽעֲמִידֵ֣ם
way-ya-‘ă-mî-ḏêm
and set over themConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3ms | 3mp
1004 [e]לְבֵית־
lə-ḇêṯ-
according to housesPrep-l | N-msc
1 [e]אָב֗וֹת
’ā-ḇō-wṯ,
[their] fathers'N-mp
8269 [e]לְשָׂרֵ֤י
lə-śā-rê
captainsPrep-l | N-mpc
505 [e]הָאֲלָפִים֙
hā-’ă-lā-p̄îm
of thousandsArt | Number-mp
8269 [e]וּלְשָׂרֵ֣י
ū-lə-śā-rê
and captainsConj-w, Prep-l | N-mpc
3967 [e]הַמֵּא֔וֹת
ham-mê-’ō-wṯ,
of hundredsArt | Number-fp
3605 [e]לְכָל־
lə-ḵāl
throughout allPrep-l | N-msc
3063 [e]יְהוּדָ֖ה
yə-hū-ḏāh
JudahN-proper-ms
1144 [e]וּבִנְיָמִ֑ן
ū-ḇin-yā-min;
and BenjaminConj-w | N-proper-ms
6485 [e]וַֽיִּפְקְדֵ֗ם
way-yip̄-qə-ḏêm,
and he numbered themConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms | 3mp
1121 [e]לְמִבֶּ֨ן
lə-mib-ben
fromPrep-l, Prep-m | N-msc
6242 [e]עֶשְׂרִ֤ים
‘eś-rîm
twentyNumber-cp
8141 [e]שָׁנָה֙
šā-nāh
years oldN-fs
4605 [e]וָמַ֔עְלָה
wā-ma‘-lāh,
and aboveConj-w | Adv | 3fs
4672 [e]וַיִּמְצָאֵ֗ם
way-yim-ṣā-’êm,
and found them to beConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms | 3mp
7969 [e]שְׁלֹשׁ־
šə-lōš-
threeNumber-fsc
3967 [e]מֵא֨וֹת
mê-’ō-wṯ
hundredNumber-fp
505 [e]אֶ֤לֶף
’e-lep̄
thousandNumber-ms
970 [e]בָּחוּר֙
bā-ḥūr
choice [men]V-Qal-QalPassPrtcpl-ms
3318 [e]יוֹצֵ֣א
yō-w-ṣê
[able] to goV-Qal-Prtcpl-ms
6635 [e]צָבָ֔א
ṣā-ḇā,
to warN-cs
270 [e]אֹחֵ֖ז
’ō-ḥêz
who could handleV-Qal-Prtcpl-ms
7420 [e]רֹ֥מַח
rō-maḥ
spearN-ms
6793 [e]וְצִנָּֽה׃
wə-ṣin-nāh.
and shieldConj-w | N-fs

Hebrew Texts
דברי הימים ב 25:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקְבֹּ֤ץ אֲמַצְיָ֙הוּ֙ אֶת־יְהוּדָ֔ה וַיַּֽעֲמִידֵ֣ם לְבֵית־אָבֹ֗ות לְשָׂרֵ֤י הָאֲלָפִים֙ וּלְשָׂרֵ֣י הַמֵּאֹ֔ות לְכָל־יְהוּדָ֖ה וּבִנְיָמִ֑ן וַֽיִּפְקְדֵ֗ם לְמִבֶּ֨ן עֶשְׂרִ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה וַיִּמְצָאֵ֗ם שְׁלֹשׁ־מֵאֹ֨ות אֶ֤לֶף בָּחוּר֙ יֹוצֵ֣א צָבָ֔א אֹחֵ֖ז רֹ֥מַח וְצִנָּֽה׃

דברי הימים ב 25:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקבץ אמציהו את־יהודה ויעמידם לבית־אבות לשרי האלפים ולשרי המאות לכל־יהודה ובנימן ויפקדם למבן עשרים שנה ומעלה וימצאם שלש־מאות אלף בחור יוצא צבא אחז רמח וצנה׃

דברי הימים ב 25:5 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויקבץ אמציהו את־יהודה ויעמידם לבית־אבות לשרי האלפים ולשרי המאות לכל־יהודה ובנימן ויפקדם למבן עשרים שנה ומעלה וימצאם שלש־מאות אלף בחור יוצא צבא אחז רמח וצנה׃

דברי הימים ב 25:5 Hebrew Bible
ויקבץ אמציהו את יהודה ויעמידם לבית אבות לשרי האלפים ולשרי המאות לכל יהודה ובנימן ויפקדם למבן עשרים שנה ומעלה וימצאם שלש מאות אלף בחור יוצא צבא אחז רמח וצנה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Moreover, Amaziah assembled Judah and appointed them according to their fathers' households under commanders of thousands and commanders of hundreds throughout Judah and Benjamin; and he took a census of those from twenty years old and upward and found them to be 300,000 choice men, able to go to war and handle spear and shield.

King James Bible
Moreover Amaziah gathered Judah together, and made them captains over thousands, and captains over hundreds, according to the houses of their fathers, throughout all Judah and Benjamin: and he numbered them from twenty years old and above, and found them three hundred thousand choice men, able to go forth to war, that could handle spear and shield.

Holman Christian Standard Bible
Then Amaziah gathered Judah and assembled them according to ancestral house, according to commanders of thousands, and according to commanders of hundreds. He numbered those 20 years old or more for all Judah and Benjamin. He found there to be 300,000 choice men who could serve in the army, bearing spear and shield.
Treasury of Scripture Knowledge

A.M.

Exodus 18:25 And Moses chose able men out of all Israel, and made them heads over …

1 Samuel 8:12 And he will appoint him captains over thousands, and captains over …

1 Chronicles 13:1 And David consulted with the captains of thousands and hundreds, …

1 Chronicles 27:1 Now the children of Israel after their number, to wit, the chief …

from twenty

Numbers 1:3 From twenty years old and upward, all that are able to go forth to …

three

2 Chronicles 11:1 And when Rehoboam was come to Jerusalem, he gathered of the house …

2 Chronicles 14:8 And Asa had an army of men that bore targets and spears, out of Judah …

2 Chronicles 17:14-18 And these are the numbers of them according to the house of their …

Links
2 Chronicles 25:52 Chronicles 25:5 NIV2 Chronicles 25:5 NLT2 Chronicles 25:5 ESV2 Chronicles 25:5 NASB2 Chronicles 25:5 KJV2 Chronicles 25:5 Bible Apps2 Chronicles 25:5 Biblia Paralela2 Chronicles 25:5 Chinese Bible2 Chronicles 25:5 French Bible2 Chronicles 25:5 German BibleBible Hub
2 Chronicles 25:4
Top of Page
Top of Page