2 Chronicles 20:34
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3499 [e]וְיֶ֙תֶר֙
wə-ye-ṯer
And the restConj-w | N-msc
1697 [e]דִּבְרֵ֣י
diḇ-rê
of the actsN-mpc
3092 [e]יְהוֹשָׁפָ֔ט
yə-hō-wō-šā-p̄āṭ,
of JehoshaphatN-proper-ms
7223 [e]הָרִאשֹׁנִ֖ים
hā-ri-šō-nîm
firstArt | Adj-mp
314 [e]וְהָאַחֲרֹנִ֑ים
wə-hā-’a-ḥă-rō-nîm;
and lastConj-w, Art | Adj-mp
2005 [e]הִנָּ֣ם
hin-nām
indeedInterjection | 3mp
3789 [e]כְּתוּבִ֗ים
kə-ṯū-ḇîm,
they [are] writtenV-Qal-QalPassPrtcpl-mp
1697 [e]בְּדִבְרֵי֙
bə-ḏiḇ-rê
in the bookPrep-b | N-mpc
3058 [e]יֵה֣וּא
yê-hū
of JehuN-proper-ms
1121 [e]בֶן־
ḇen-
sonN-msc
2607 [e]חֲנָ֔נִי
ḥă-nā-nî,
of HananiN-proper-ms
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
whichPro-r
5927 [e]הֹֽעֲלָ֔ה
hō-‘ă-lāh,
[is] mentionedV-Hofal-Perf-3ms
5921 [e]עַל־
‘al-
inPrep
5612 [e]סֵ֖פֶר
sê-p̄er
the bookN-msc
4428 [e]מַלְכֵ֥י
mal-ḵê
of the kingsN-mpc
3478 [e]יִשְׂרָאֵֽל׃
yiś-rā-’êl.
of IsraelN-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים ב 20:34 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֶ֙תֶר֙ דִּבְרֵ֣י יְהֹושָׁפָ֔ט הָרִאשֹׁנִ֖ים וְהָאַחֲרֹנִ֑ים הִנָּ֣ם כְּתוּבִ֗ים בְּדִבְרֵי֙ יֵה֣וּא בֶן־חֲנָ֔נִי אֲשֶׁ֣ר הֹֽעֲלָ֔ה עַל־סֵ֖פֶר מַלְכֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃

דברי הימים ב 20:34 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתר דברי יהושפט הראשנים והאחרנים הנם כתובים בדברי יהוא בן־חנני אשר העלה על־ספר מלכי ישראל׃

דברי הימים ב 20:34 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויתר דברי יהושפט הראשנים והאחרנים הנם כתובים בדברי יהוא בן־חנני אשר העלה על־ספר מלכי ישראל׃

דברי הימים ב 20:34 Hebrew Bible
ויתר דברי יהושפט הראשנים והאחרנים הנם כתובים בדברי יהוא בן חנני אשר העלה על ספר מלכי ישראל׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now the rest of the acts of Jehoshaphat, first to last, behold, they are written in the annals of Jehu the son of Hanani, which is recorded in the Book of the Kings of Israel.

King James Bible
Now the rest of the acts of Jehoshaphat, first and last, behold, they are written in the book of Jehu the son of Hanani, who is mentioned in the book of the kings of Israel.

Holman Christian Standard Bible
The rest of the events of Jehoshaphat's reign from beginning to end are written in the Events of Jehu son of Hanani, which is recorded in the Book of Israel's Kings.
Treasury of Scripture Knowledge

the rest

2 Chronicles 12:15 Now the acts of Rehoboam, first and last, are they not written in …

2 Chronicles 13:22 And the rest of the acts of Abijah, and his ways, and his sayings, …

2 Chronicles 16:11 And, behold, the acts of Asa, first and last, see, they are written …

book [heb] words
Jehu the son of Hanani

2 Chronicles 19:2 And Jehu the son of Hanani the seer went out to meet him, and said …

1 Kings 16:1,7 Then the word of the LORD came to Jehu the son of Hanani against …

is mentioned [heb] was made to ascend

Links
2 Chronicles 20:342 Chronicles 20:34 NIV2 Chronicles 20:34 NLT2 Chronicles 20:34 ESV2 Chronicles 20:34 NASB2 Chronicles 20:34 KJV2 Chronicles 20:34 Bible Apps2 Chronicles 20:34 Biblia Paralela2 Chronicles 20:34 Chinese Bible2 Chronicles 20:34 French Bible2 Chronicles 20:34 German BibleBible Hub
2 Chronicles 20:33
Top of Page
Top of Page