1 Kings 8:49
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
8085 [e]וְשָׁמַעְתָּ֤
wə-šā-ma‘-tā
then hearConj-w | V-Qal-ConjPerf-2ms
8064 [e]הַשָּׁמַ֙יִם֙
haš-šā-ma-yim
in heavenArt | N-mp
4349 [e]מְכ֣וֹן
mə-ḵō-wn
placeN-msc
3427 [e]שִׁבְתְּךָ֔
šiḇ-tə-ḵā,
Your dwellingV-Qal-Inf | 2ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
8605 [e]תְּפִלָּתָ֖ם
tə-p̄il-lā-ṯām
their prayerN-fsc | 3mp
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
8467 [e]תְּחִנָּתָ֑ם
tə-ḥin-nā-ṯām;
their supplicationN-fsc | 3mp
6213 [e]וְעָשִׂ֖יתָ
wə-‘ā-śî-ṯā
and maintainConj-w | V-Qal-ConjPerf-2ms
4941 [e]מִשְׁפָּטָֽם׃
miš-pā-ṭām.
their causeN-msc | 3mp

Hebrew Texts
מלכים א 8:49 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשָׁמַעְתָּ֤ הַשָּׁמַ֙יִם֙ מְכֹ֣ון שִׁבְתְּךָ֔ אֶת־תְּפִלָּתָ֖ם וְאֶת־תְּחִנָּתָ֑ם וְעָשִׂ֖יתָ מִשְׁפָּטָֽם׃

מלכים א 8:49 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושמעת השמים מכון שבתך את־תפלתם ואת־תחנתם ועשית משפטם׃

מלכים א 8:49 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ושמעת השמים מכון שבתך את־תפלתם ואת־תחנתם ועשית משפטם׃

מלכים א 8:49 Hebrew Bible
ושמעת השמים מכון שבתך את תפלתם ואת תחנתם ועשית משפטם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
then hear their prayer and their supplication in heaven Your dwelling place, and maintain their cause,

King James Bible
Then hear thou their prayer and their supplication in heaven thy dwelling place, and maintain their cause,

Holman Christian Standard Bible
may You hear in heaven, Your dwelling place, their prayer and petition and uphold their cause.
Treasury of Scripture Knowledge

then hear

1 Kings 8:30 And listen you to the supplication of your servant, and of your people …

cause. or, right

1 Kings 8:45 Then hear you in heaven their prayer and their supplication, and …

2 Kings 19:19 Now therefore, O LORD our God, I beseech you, save you us out of his hand…

Zechariah 1:15,16 And I am very sore displeased with the heathen that are at ease: …

Links
1 Kings 8:491 Kings 8:49 NIV1 Kings 8:49 NLT1 Kings 8:49 ESV1 Kings 8:49 NASB1 Kings 8:49 KJV1 Kings 8:49 Bible Apps1 Kings 8:49 Biblia Paralela1 Kings 8:49 Chinese Bible1 Kings 8:49 French Bible1 Kings 8:49 German BibleBible Hub
1 Kings 8:48
Top of Page
Top of Page