1 Kings 5:18
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6458 [e]וַֽיִּפְסְל֞וּ
way-yip̄-sə-lū
So quarried [them]Conj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
1129 [e]בֹּנֵ֧י
bō-nê
buildersV-Qal-Prtcpl-mpc
8010 [e]שְׁלֹמֹ֛ה
šə-lō-mōh
of SolomonN-proper-ms
1129 [e]וּבֹנֵ֥י
ū-ḇō-nê
and buildersConj-w | V-Qal-Prtcpl-mpc
2438 [e]חִיר֖וֹם
ḥî-rō-wm
of HiramN-proper-ms
1382 [e]וְהַגִּבְלִ֑ים
wə-hag-giḇ-lîm;
and the GebalitesConj-w, Art | N-proper-mp
3559 [e]וַיָּכִ֛ינוּ
way-yā-ḵî-nū
and they preparedConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3mp
6086 [e]הָעֵצִ֥ים
hā-‘ê-ṣîm
timberArt | N-mp
68 [e]וְהָאֲבָנִ֖ים
wə-hā-’ă-ḇā-nîm
and stonesConj-w, Art | N-fp
1129 [e]לִבְנ֥וֹת
liḇ-nō-wṯ
to buildPrep-l | V-Qal-Inf
1004 [e]הַבָּֽיִת׃
hab-bā-yiṯ.
the templeArt | N-ms
  פ
-Punc

Hebrew Texts
מלכים א 5:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיִּפְסְל֞וּ בֹּנֵ֧י שְׁלֹמֹ֛ה וּבֹנֵ֥י חִירֹ֖ום וְהַגִּבְלִ֑ים וַיָּכִ֛ינוּ הָעֵצִ֥ים וְהָאֲבָנִ֖ים לִבְנֹ֥ות הַבָּֽיִת׃ פ

מלכים א 5:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויפסלו בני שלמה ובני חירום והגבלים ויכינו העצים והאבנים לבנות הבית׃ פ

מלכים א 5:18 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויפסלו בני שלמה ובני חירום והגבלים ויכינו העצים והאבנים לבנות הבית׃ פ

מלכים א 5:18 Hebrew Bible
ויפסלו בני שלמה ובני חירום והגבלים ויכינו העצים והאבנים לבנות הבית׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
So Solomon's builders and Hiram's builders and the Gebalites cut them, and prepared the timbers and the stones to build the house.

King James Bible
And Solomon's builders and Hiram's builders did hew them, and the stonesquarers: so they prepared timber and stones to build the house.

Holman Christian Standard Bible
So Solomon's builders and Hiram's builders, along with the Gebalites, quarried the stone and prepared the timber and stone for the temple's construction.
Treasury of Scripture Knowledge

the stone squarers. or, Giblites

Joshua 13:5 And the land of the Giblites, and all Lebanon, toward the sun rise, …

Psalm 83:7 Gebal, and Ammon, and Amalek; the Philistines with the inhabitants of Tyre;

Ezekiel 27:9 The ancients of Gebal and the wise men thereof were in you your caulkers…

Links
1 Kings 5:181 Kings 5:18 NIV1 Kings 5:18 NLT1 Kings 5:18 ESV1 Kings 5:18 NASB1 Kings 5:18 KJV1 Kings 5:18 Bible Apps1 Kings 5:18 Biblia Paralela1 Kings 5:18 Chinese Bible1 Kings 5:18 French Bible1 Kings 5:18 German BibleBible Hub
1 Kings 5:17
Top of Page
Top of Page