1 Kings 2:46
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6680 [e]וַיְצַ֣ו
way-ṣaw
So commandedConj-w | V-Piel-ConsecImperf-3ms
4428 [e]הַמֶּ֗לֶךְ
ham-me-leḵ,
the kingArt | N-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1141 [e]בְּנָיָ֙הוּ֙
bə-nā-yā-hū
BenaiahN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
3077 [e]יְה֣וֹיָדָ֔ע
yə-hō-w-yā-ḏā‘,
of JehoiadaN-proper-ms
3318 [e]וַיֵּצֵ֕א
way-yê-ṣê
and he went outConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
6293 [e]וַיִּפְגַּע־
way-yip̄-ga‘-
and struck downConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
  בּ֖וֹ
bōw
himPrep | 3ms
4191 [e]וַיָּמֹ֑ת
way-yā-mōṯ;
and he diedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
4467 [e]וְהַמַּמְלָכָ֥ה
wə-ham-mam-lā-ḵāh
Thus the kingdomConj-w, Art | N-fs
3559 [e]נָכ֖וֹנָה
nā-ḵō-w-nāh
was establishedV-Nifal-Perf-3fs
3027 [e]בְּיַד־
bə-yaḏ-
in the handPrep-b | N-fsc
8010 [e]שְׁלֹמֹֽה׃
šə-lō-mōh.
of SolomonN-proper-ms

Hebrew Texts
מלכים א 2:46 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְצַ֣ו הַמֶּ֗לֶךְ אֶת־בְּנָיָ֙הוּ֙ בֶּן־יְהֹ֣ויָדָ֔ע וַיֵּצֵ֕א וַיִּפְגַּע־בֹּ֖ו וַיָּמֹ֑ת וְהַמַּמְלָכָ֥ה נָכֹ֖ונָה בְּיַד־שְׁלֹמֹֽה׃

מלכים א 2:46 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויצו המלך את־בניהו בן־יהוידע ויצא ויפגע־בו וימת והממלכה נכונה ביד־שלמה׃

מלכים א 2:46 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויצו המלך את־בניהו בן־יהוידע ויצא ויפגע־בו וימת והממלכה נכונה ביד־שלמה׃

מלכים א 2:46 Hebrew Bible
ויצו המלך את בניהו בן יהוידע ויצא ויפגע בו וימת והממלכה נכונה ביד שלמה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
So the king commanded Benaiah the son of Jehoiada, and he went out and fell upon him so that he died. Thus the kingdom was established in the hands of Solomon.

King James Bible
So the king commanded Benaiah the son of Jehoiada; which went out, and fell upon him, that he died. And the kingdom was established in the hand of Solomon.

Holman Christian Standard Bible
Then the king commanded Benaiah son of Jehoiada, and he went out and struck Shimei down, and he died. So the kingdom was established in Solomon's hand.
Treasury of Scripture Knowledge

the kingdom

1 Kings 2:12,45 Then sat Solomon on the throne of David his father; and his kingdom …

2 Chronicles 1:1 And Solomon the son of David was strengthened in his kingdom, and …

Proverbs 29:4 The king by judgment establishes the land: but he that receives gifts …

Links
1 Kings 2:461 Kings 2:46 NIV1 Kings 2:46 NLT1 Kings 2:46 ESV1 Kings 2:46 NASB1 Kings 2:46 KJV1 Kings 2:46 Bible Apps1 Kings 2:46 Biblia Paralela1 Kings 2:46 Chinese Bible1 Kings 2:46 French Bible1 Kings 2:46 German BibleBible Hub
1 Kings 2:45
Top of Page
Top of Page