1 Kings 16:8
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
8141 [e]בִּשְׁנַ֨ת
biš-naṯ
In the yearPrep-b | N-fsc
6242 [e]עֶשְׂרִ֤ים
‘eś-rîm
twentyNumber-cp
8337 [e]וָשֵׁשׁ֙
wā-šêš
and sixConj-w | Number-fs
8141 [e]שָׁנָ֔ה
šā-nāh,
yearsN-fs
609 [e]לְאָסָ֖א
lə-’ā-sā
Of AsaPrep-l | N-proper-ms
4428 [e]מֶ֣לֶךְ
me-leḵ
kingN-msc
3063 [e]יְהוּדָ֑ה
yə-hū-ḏāh;
of JudahN-proper-ms
4427 [e]מָ֠לַךְ
mā-laḵ
became kingV-Qal-Perf-3ms
425 [e]אֵלָ֨ה
’ê-lāh
ElahN-proper-ms
1121 [e]בֶן־
ḇen-
sonN-msc
1201 [e]בַּעְשָׁ֧א
ba‘-šā
of BaashaN-proper-ms
5921 [e]עַל־
‘al-
overPrep
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֛ל
yiś-rā-’êl
IsraelN-proper-ms
8656 [e]בְּתִרְצָ֖ה
bə-ṯir-ṣāh
in TirzahPrep-b | N-proper-fs
8141 [e]שְׁנָתָֽיִם׃
šə-nā-ṯā-yim.
[and reigned] two yearsN-fd

Hebrew Texts
מלכים א 16:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בִּשְׁנַ֨ת עֶשְׂרִ֤ים וָשֵׁשׁ֙ שָׁנָ֔ה לְאָסָ֖א מֶ֣לֶךְ יְהוּדָ֑ה מָ֠לַךְ אֵלָ֨ה בֶן־בַּעְשָׁ֧א עַל־יִשְׂרָאֵ֛ל בְּתִרְצָ֖ה שְׁנָתָֽיִם׃

מלכים א 16:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בשנת עשרים ושש שנה לאסא מלך יהודה מלך אלה בן־בעשא על־ישראל בתרצה שנתים׃

מלכים א 16:8 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בשנת עשרים ושש שנה לאסא מלך יהודה מלך אלה בן־בעשא על־ישראל בתרצה שנתים׃

מלכים א 16:8 Hebrew Bible
בשנת עשרים ושש שנה לאסא מלך יהודה מלך אלה בן בעשא על ישראל בתרצה שנתים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
In the twenty-sixth year of Asa king of Judah, Elah the son of Baasha became king over Israel at Tirzah, and reigned two years.

King James Bible
In the twenty and sixth year of Asa king of Judah began Elah the son of Baasha to reign over Israel in Tirzah, two years.

Holman Christian Standard Bible
In the twenty-sixth year of Judah's King Asa, Elah son of Baasha became king over Israel and reigned in Tirzah two years.
Treasury of Scripture Knowledge

A.M.

Links
1 Kings 16:81 Kings 16:8 NIV1 Kings 16:8 NLT1 Kings 16:8 ESV1 Kings 16:8 NASB1 Kings 16:8 KJV1 Kings 16:8 Bible Apps1 Kings 16:8 Biblia Paralela1 Kings 16:8 Chinese Bible1 Kings 16:8 French Bible1 Kings 16:8 German BibleBible Hub
1 Kings 16:7
Top of Page
Top of Page