1 Kings 16:34
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3117 [e]בְּיָמָ֞יו
bə-yā-māw
In his daysPrep-b | N-mpc | 3ms
1129 [e]בָּנָ֥ה
bā-nāh
builtV-Qal-Perf-3ms
2419 [e]חִיאֵ֛ל
ḥî-’êl
HielN-proper-fs
  בֵּ֥ית
bêṯ
ofPrep
1017 [e]הָאֱלִ֖י
hā-’ĕ-lî
BethelN-proper-fs
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3405 [e]יְרִיחֹ֑ה
yə-rî-ḥōh;
JerichoN-proper-fs
48 [e]בַּאֲבִירָ֨ם
ba-’ă-ḇî-rām
with AbiramPrep-b | N-proper-ms
1060 [e]בְּכֹר֜וֹ
bə-ḵō-rōw
his firstbornN-msc | 3ms
3245 [e]יִסְּדָ֗הּ
yis-sə-ḏāh,
He laid its foundationV-Piel-Perf-3ms | 3fs
  [ובשגיב]
[ū-ḇiś-ḡîḇ
SegubConjunctive waw, Preposition-b :: Noun - proper - masculine singular Conj-w, Prep-b | N-proper-ms
 
ḵ]
 
7687 [e](וּבִשְׂג֤וּב)
(ū-ḇiś-ḡūḇ
and with SegubConj-w, Prep-b | N-proper-ms
 
q)
 
6810 [e]צְעִירוֹ֙
ṣə-‘î-rōw
his youngest [son]Adj-msc | 3ms
5324 [e]הִצִּ֣יב
hiṣ-ṣîḇ
he set upV-Hifil-Perf-3ms
1817 [e]דְּלָתֶ֔יהָ
də-lā-ṯe-hā,
its gatesN-fdc | 3fs
1697 [e]כִּדְבַ֣ר
kiḏ-ḇar
according to the wordPrep-k | N-msc
3068 [e]יְהוָ֔ה
Yah-weh,
of YahwehN-proper-ms
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
whichPro-r
1696 [e]דִּבֶּ֔ר
dib-ber,
He had spokenV-Piel-Perf-3ms
3027 [e]בְּיַ֖ד
bə-yaḏ
throughPrep-b | N-fsc
3091 [e]יְהוֹשֻׁ֥עַ
yə-hō-wō-šu-a‘
JoshuaN-proper-ms
1121 [e]בִּן־
bin-
sonN-msc
5126 [e]נֽוּן׃
nūn.
of NunN-proper-ms
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
מלכים א 16:34 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּיָמָ֞יו בָּנָ֥ה חִיאֵ֛ל בֵּ֥ית הָאֱלִ֖י אֶת־יְרִיחֹ֑ה בַּאֲבִירָ֨ם בְּכֹרֹ֜ו יִסְּדָ֗הּ [וּבִשְׂגִיב כ] (וּבִשְׂג֤וּב ק) צְעִירֹו֙ הִצִּ֣יב דְּלָתֶ֔יהָ כִּדְבַ֣ר יְהוָ֔ה אֲשֶׁ֣ר דִּבֶּ֔ר בְּיַ֖ד יְהֹושֻׁ֥עַ בִּן־נֽוּן׃ ס

מלכים א 16:34 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בימיו בנה חיאל בית האלי את־יריחה באבירם בכרו יסדה [ובשגיב כ] (ובשגוב ק) צעירו הציב דלתיה כדבר יהוה אשר דבר ביד יהושע בן־נון׃ ס

מלכים א 16:34 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בימיו בנה חיאל בית האלי את־יריחה באבירם בכרו יסדה [ובשגיב כ] (ובשגוב ק) צעירו הציב דלתיה כדבר יהוה אשר דבר ביד יהושע בן־נון׃ ס

מלכים א 16:34 Hebrew Bible
בימיו בנה חיאל בית האלי את יריחה באבירם בכרו יסדה ובשגיב צעירו הציב דלתיה כדבר יהוה אשר דבר ביד יהושע בן נון׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
In his days Hiel the Bethelite built Jericho; he laid its foundations with the loss of Abiram his firstborn, and set up its gates with the loss of his youngest son Segub, according to the word of the LORD, which He spoke by Joshua the son of Nun.

King James Bible
In his days did Hiel the Bethelite build Jericho: he laid the foundation thereof in Abiram his firstborn, and set up the gates thereof in his youngest son Segub, according to the word of the LORD, which he spake by Joshua the son of Nun.

Holman Christian Standard Bible
During his reign, Hiel the Bethelite built Jericho. At the cost of Abiram his firstborn, he laid its foundation, and at the cost of Segub his youngest, he set up its gates, according to the word of the LORD He had spoken through Joshua son of Nun.
Treasury of Scripture Knowledge

Joshua 6:26 And Joshua adjured them at that time, saying, Cursed be the man before …

Joshua 23:14,15 And, behold, this day I am going the way of all the earth: and you …

Zechariah 1:5 Your fathers, where are they? and the prophets, do they live for ever?

Matthew 24:35 Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.

Links
1 Kings 16:341 Kings 16:34 NIV1 Kings 16:34 NLT1 Kings 16:34 ESV1 Kings 16:34 NASB1 Kings 16:34 KJV1 Kings 16:34 Bible Apps1 Kings 16:34 Biblia Paralela1 Kings 16:34 Chinese Bible1 Kings 16:34 French Bible1 Kings 16:34 German BibleBible Hub
1 Kings 16:33
Top of Page
Top of Page