1 Kings 16:28
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7901 [e]וַיִּשְׁכַּ֤ב
way-yiš-kaḇ
so restedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
6018 [e]עָמְרִי֙
‘ā-mə-rî
OmriN-proper-ms
5973 [e]עִם־
‘im-
withPrep
1 [e]אֲבֹתָ֔יו
’ă-ḇō-ṯāw,
his fathersN-mpc | 3ms
6912 [e]וַיִּקָּבֵ֖ר
way-yiq-qā-ḇêr
and was buriedConj-w | V-Nifal-ConsecImperf-3ms
8111 [e]בְּשֹׁמְר֑וֹן
bə-šō-mə-rō-wn;
in SamariaPrep-b | N-proper-fs
4427 [e]וַיִּמְלֹ֛ךְ
way-yim-lōḵ
and reignedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
256 [e]אַחְאָ֥ב
’aḥ-’āḇ
AhabN-proper-ms
1121 [e]בְּנ֖וֹ
bə-nōw
his sonN-msc | 3ms
8478 [e]תַּחְתָּֽיו׃
taḥ-tāw.
in his placePrep | 3ms
  פ
-Punc

Hebrew Texts
מלכים א 16:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁכַּ֤ב עָמְרִי֙ עִם־אֲבֹתָ֔יו וַיִּקָּבֵ֖ר בְּשֹׁמְרֹ֑ון וַיִּמְלֹ֛ךְ אַחְאָ֥ב בְּנֹ֖ו תַּחְתָּֽיו׃ פ

מלכים א 16:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישכב עמרי עם־אבתיו ויקבר בשמרון וימלך אחאב בנו תחתיו׃ פ

מלכים א 16:28 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וישכב עמרי עם־אבתיו ויקבר בשמרון וימלך אחאב בנו תחתיו׃ פ

מלכים א 16:28 Hebrew Bible
וישכב עמרי עם אבתיו ויקבר בשמרון וימלך אחאב בנו תחתיו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
So Omri slept with his fathers and was buried in Samaria; and Ahab his son became king in his place.

King James Bible
So Omri slept with his fathers, and was buried in Samaria: and Ahab his son reigned in his stead.

Holman Christian Standard Bible
Omri rested with his fathers and was buried in Samaria. His son Ahab became king in his place.
Treasury of Scripture Knowledge

So Omri slept

1 Kings 16:6 So Baasha slept with his fathers, and was buried in Tirzah: and Elah …

Links
1 Kings 16:281 Kings 16:28 NIV1 Kings 16:28 NLT1 Kings 16:28 ESV1 Kings 16:28 NASB1 Kings 16:28 KJV1 Kings 16:28 Bible Apps1 Kings 16:28 Biblia Paralela1 Kings 16:28 Chinese Bible1 Kings 16:28 French Bible1 Kings 16:28 German BibleBible Hub
1 Kings 16:27
Top of Page
Top of Page