1 Kings 1:38
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3381 [e]וַיֵּ֣רֶד
way-yê-reḏ
So went downConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
6659 [e]צָד֣וֹק
ṣā-ḏō-wq
ZadokN-proper-ms
3548 [e]הַ֠כֹּהֵן
hak-kō-hên
the priestArt | N-ms
5416 [e]וְנָתָ֨ן
wə-nā-ṯān
and NathanConj-w | N-proper-ms
5030 [e]הַנָּבִ֜יא
han-nā-ḇî
the prophetArt | N-ms
1141 [e]וּבְנָיָ֣הוּ
ū-ḇə-nā-yā-hū
and BenaiahConj-w | N-proper-ms
1121 [e]בֶן־
ḇen-
sonN-msc
3077 [e]יְהוֹיָדָ֗ע
yə-hō-w-yā-ḏā‘,
of JehoiadaN-proper-ms
3746 [e]וְהַכְּרֵתִי֙
wə-hak-kə-rê-ṯî
and the CherethitesConj-w, Art | N-proper-ms
6432 [e]וְהַפְּלֵתִ֔י
wə-hap-pə-lê-ṯî,
and the PelethitesConj-w, Art | N-proper-ms
7392 [e]וַיַּרְכִּ֙בוּ֙
way-yar-ki-ḇū
and had rideConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
8010 [e]שְׁלֹמֹ֔ה
šə-lō-mōh,
SolomonN-proper-ms
5921 [e]עַל־
‘al-
onPrep
6506 [e]פִּרְדַּ֖ת
pir-daṯ
muleN-fsc
4428 [e]הַמֶּ֣לֶךְ
ham-me-leḵ
KingArt | N-ms
1732 [e]דָּוִ֑ד
dā-wiḏ;
of DavidN-proper-ms
1980 [e]וַיֹּלִ֥כוּ
way-yō-li-ḵū
and tookConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3mp
853 [e]אֹת֖וֹ
’ō-ṯōw
himDirObjM | 3ms
5921 [e]עַל־
‘al-
toPrep
1521 [e]גִּחֽוֹן׃
gi-ḥō-wn.
GihonN-proper-fs

Hebrew Texts
מלכים א 1:38 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּ֣רֶד צָדֹ֣וק הַ֠כֹּהֵן וְנָתָ֨ן הַנָּבִ֜יא וּבְנָיָ֣הוּ בֶן־יְהֹויָדָ֗ע וְהַכְּרֵתִי֙ וְהַפְּלֵתִ֔י וַיַּרְכִּ֙בוּ֙ אֶת־שְׁלֹמֹ֔ה עַל־פִּרְדַּ֖ת הַמֶּ֣לֶךְ דָּוִ֑ד וַיֹּלִ֥כוּ אֹתֹ֖ו עַל־גִּחֹֽון׃

מלכים א 1:38 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וירד צדוק הכהן ונתן הנביא ובניהו בן־יהוידע והכרתי והפלתי וירכבו את־שלמה על־פרדת המלך דוד וילכו אתו על־גחון׃

מלכים א 1:38 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וירד צדוק הכהן ונתן הנביא ובניהו בן־יהוידע והכרתי והפלתי וירכבו את־שלמה על־פרדת המלך דוד וילכו אתו על־גחון׃

מלכים א 1:38 Hebrew Bible
וירד צדוק הכהן ונתן הנביא ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי וירכבו את שלמה על פרדת המלך דוד וילכו אתו על גחון׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
So Zadok the priest, Nathan the prophet, Benaiah the son of Jehoiada, the Cherethites, and the Pelethites went down and had Solomon ride on King David's mule, and brought him to Gihon.

King James Bible
So Zadok the priest, and Nathan the prophet, and Benaiah the son of Jehoiada, and the Cherethites, and the Pelethites, went down, and caused Solomon to ride upon king David's mule, and brought him to Gihon.

Holman Christian Standard Bible
Then Zadok the priest, Nathan the prophet, Benaiah son of Jehoiada, the Cherethites, and the Pelethites went down, had Solomon ride on King David's mule, and took him to Gihon.
Treasury of Scripture Knowledge

Zadok

1 Kings 1:8,26 But Zadok the priest, and Benaiah the son of Jehoiada, and Nathan …

the Cherethites

1 Samuel 30:14 We made an invasion on the south of the Cherethites, and on the coast …

2 Samuel 8:18 And Benaiah the son of Jehoiada was over both the Cherethites and …

2 Samuel 15:18 And all his servants passed on beside him; and all the Cherethites, …

2 Samuel 20:20-23 And Joab answered and said, Far be it, far be it from me, that I …

1 Chronicles 18:17 And Benaiah the son of Jehoiada was over the Cherethites and the …

Zephaniah 2:5 Woe to the inhabitants of the sea coast, the nation of the Cherethites! …

king David's

1 Kings 1:33 The king also said to them, Take with you the servants of your lord, …

Links
1 Kings 1:381 Kings 1:38 NIV1 Kings 1:38 NLT1 Kings 1:38 ESV1 Kings 1:38 NASB1 Kings 1:38 KJV1 Kings 1:38 Bible Apps1 Kings 1:38 Biblia Paralela1 Kings 1:38 Chinese Bible1 Kings 1:38 French Bible1 Kings 1:38 German BibleBible Hub
1 Kings 1:37
Top of Page
Top of Page