1 Kings 1:10
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
853 [e]וְֽאֶת־
wə-’eṯ-
ButConj-w | DirObjM
5416 [e]נָתָן֩
nā-ṯān
NathanN-proper-ms
5030 [e]הַנָּבִ֨יא
han-nā-ḇî
the prophetArt | N-ms
1141 [e]וּבְנָיָ֜הוּ
ū-ḇə-nā-yā-hū
and BenaiahConj-w | N-proper-ms
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
1368 [e]הַגִּבּוֹרִ֛ים
hag-gib-bō-w-rîm
the mighty menArt | Adj-mp
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
orConj-w | DirObjM
8010 [e]שְׁלֹמֹ֥ה
šə-lō-mōh
SolomonN-proper-ms
251 [e]אָחִ֖יו
’ā-ḥîw
his brotherN-msc | 3ms
3808 [e]לֹ֥א
notAdv-NegPrt
7121 [e]קָרָֽא׃
qā-rā.
he did inviteV-Qal-Perf-3ms

Hebrew Texts
מלכים א 1:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְֽאֶת־נָתָן֩ הַנָּבִ֨יא וּבְנָיָ֜הוּ וְאֶת־הַגִּבֹּורִ֛ים וְאֶת־שְׁלֹמֹ֥ה אָחִ֖יו לֹ֥א קָרָֽא׃

מלכים א 1:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואת־נתן הנביא ובניהו ואת־הגבורים ואת־שלמה אחיו לא קרא׃

מלכים א 1:10 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואת־נתן הנביא ובניהו ואת־הגבורים ואת־שלמה אחיו לא קרא׃

מלכים א 1:10 Hebrew Bible
ואת נתן הנביא ובניהו ואת הגבורים ואת שלמה אחיו לא קרא׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
But he did not invite Nathan the prophet, Benaiah, the mighty men, and Solomon his brother.

King James Bible
But Nathan the prophet, and Benaiah, and the mighty men, and Solomon his brother, he called not.

Holman Christian Standard Bible
but he did not invite Nathan the prophet, Benaiah, the warriors, or his brother Solomon.
Treasury of Scripture Knowledge

1 Kings 1:8,19 But Zadok the priest, and Benaiah the son of Jehoiada, and Nathan …

2 Samuel 12:1 And the LORD sent Nathan to David. And he came to him, and said to …

Links
1 Kings 1:101 Kings 1:10 NIV1 Kings 1:10 NLT1 Kings 1:10 ESV1 Kings 1:10 NASB1 Kings 1:10 KJV1 Kings 1:10 Bible Apps1 Kings 1:10 Biblia Paralela1 Kings 1:10 Chinese Bible1 Kings 1:10 French Bible1 Kings 1:10 German BibleBible Hub
1 Kings 1:9
Top of Page
Top of Page