1 Chronicles 9:41
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]וּבְנֵ֖י
ū-ḇə-nê
And the sonsConj-w | N-mpc
4318 [e]מִיכָ֑ה
mî-ḵāh;
of MicahN-proper-ms
6377 [e]פִּית֥וֹן
pî-ṯō-wn
[were] PithonN-proper-ms
4429 [e]וָמֶ֖לֶךְ
wā-me-leḵ
and MelechConj-w | N-proper-ms
8475 [e]וְתַחְרֵֽעַ׃
wə-ṯaḥ-rê-a‘.
and Tahrea [and Ahaz]Conj-w | N-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 9:41 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֖י מִיכָ֑ה פִּיתֹ֥ון וָמֶ֖לֶךְ וְתַחְרֵֽעַ׃

דברי הימים א 9:41 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני מיכה פיתון ומלך ותחרע׃

דברי הימים א 9:41 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ובני מיכה פיתון ומלך ותחרע׃

דברי הימים א 9:41 Hebrew Bible
ובני מיכה פיתון ומלך ותחרע׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sons of Micah were Pithon, Melech, Tahrea and Ahaz.

King James Bible
And the sons of Micah were, Pithon, and Melech, and Tahrea, and Ahaz.

Holman Christian Standard Bible
Micah's sons: Pithon, Melech, Tahrea, and Ahaz.
Treasury of Scripture Knowledge

Ahaz

1 Chronicles 8:35 And the sons of Micah were, Pithon, and Melech, and Tarea, and Ahaz.

Links
1 Chronicles 9:411 Chronicles 9:41 NIV1 Chronicles 9:41 NLT1 Chronicles 9:41 ESV1 Chronicles 9:41 NASB1 Chronicles 9:41 KJV1 Chronicles 9:41 Bible Apps1 Chronicles 9:41 Biblia Paralela1 Chronicles 9:41 Chinese Bible1 Chronicles 9:41 French Bible1 Chronicles 9:41 German BibleBible Hub
1 Chronicles 9:40
Top of Page
Top of Page