1 Chronicles 9:16
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5662 [e]וְעֹבַדְיָה֙
wə-‘ō-ḇaḏ-yāh
and ObadiahConj-w | N-proper-ms
1121 [e]בֶּֽן־
ben-
sonN-msc
8098 [e]שְׁמַֽעְיָ֔ה
šə-ma‘-yāh,
of ShemaiahN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
the sonN-msc
1559 [e]גָּלָ֖ל
gā-lāl
of GalalN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
the sonN-msc
3038 [e]יְדוּת֑וּן
yə-ḏū-ṯūn;
of JeduthunN-proper-ms
1296 [e]וּבֶרֶכְיָ֤ה
ū-ḇe-reḵ-yāh
and BerechiahConj-w | N-proper-ms
1121 [e]בֶן־
ḇen-
sonN-msc
609 [e]אָסָא֙
’ā-sā
of AsaN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
the sonN-msc
511 [e]אֶלְקָנָ֔ה
’el-qā-nāh,
of ElkanahN-proper-ms
3427 [e]הַיּוֹשֵׁ֖ב
hay-yō-wō-šêḇ
who livedArt | V-Qal-Prtcpl-ms
2691 [e]בְּחַצְרֵ֥י
bə-ḥaṣ-rê
in the villagesPrep-b | N-cpc
5200 [e]נְטוֹפָתִֽי׃
nə-ṭō-w-p̄ā-ṯî.
of the NetophathiteN-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 9:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעֹבַדְיָה֙ בֶּֽן־שְׁמַֽעְיָ֔ה בֶּן־גָּלָ֖ל בֶּן־יְדוּת֑וּן וּבֶרֶכְיָ֤ה בֶן־אָסָא֙ בֶּן־אֶלְקָנָ֔ה הַיֹּושֵׁ֖ב בְּחַצְרֵ֥י נְטֹופָתִֽי׃

דברי הימים א 9:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועבדיה בן־שמעיה בן־גלל בן־ידותון וברכיה בן־אסא בן־אלקנה היושב בחצרי נטופתי׃

דברי הימים א 9:16 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ועבדיה בן־שמעיה בן־גלל בן־ידותון וברכיה בן־אסא בן־אלקנה היושב בחצרי נטופתי׃

דברי הימים א 9:16 Hebrew Bible
ועבדיה בן שמעיה בן גלל בן ידותון וברכיה בן אסא בן אלקנה היושב בחצרי נטופתי׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and Obadiah the son of Shemaiah, the son of Galal, the son of Jeduthun, and Berechiah the son of Asa, the son of Elkanah, who lived in the villages of the Netophathites.

King James Bible
And Obadiah the son of Shemaiah, the son of Galal, the son of Jeduthun, and Berechiah the son of Asa, the son of Elkanah, that dwelt in the villages of the Netophathites.

Holman Christian Standard Bible
Obadiah son of Shemaiah, son of Galal, son of Jeduthun; and Berechiah son of Asa, son of Elkanah who lived in the villages of the Netophathites.
Treasury of Scripture Knowledge

Obadiah

Nehemiah 11:17 And Mattaniah the son of Micha, the son of Zabdi, the son of Asaph, …

Abda
Shammua

1 Chronicles 12:25 Of the children of Simeon, mighty men of valor for the war, seven …

the sons of Jeduthun

1 Chronicles 25:1,3,6 Moreover David and the captains of the host separated to the service …

2 Chronicles 35:15 And the singers the sons of Asaph were in their place, according …

Netophathites

1 Chronicles 2:54 The sons of Salma; Bethlehem, and the Netophathites, Ataroth, the …

Nehemiah 7:26 The men of Bethlehem and Netophah, an hundred fourscore and eight.

Nehemiah 12:28-30 And the sons of the singers gathered themselves together, both out …

Links
1 Chronicles 9:161 Chronicles 9:16 NIV1 Chronicles 9:16 NLT1 Chronicles 9:16 ESV1 Chronicles 9:16 NASB1 Chronicles 9:16 KJV1 Chronicles 9:16 Bible Apps1 Chronicles 9:16 Biblia Paralela1 Chronicles 9:16 Chinese Bible1 Chronicles 9:16 French Bible1 Chronicles 9:16 German BibleBible Hub
1 Chronicles 9:15
Top of Page
Top of Page