1 Chronicles 8:38
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
682 [e]וּלְאָצֵל֮
ū-lə-’ā-ṣêl
And Azel hadConj-w, Prep-l | N-proper-ms
8337 [e]שִׁשָּׁ֣ה
šiš-šāh
sixNumber-ms
1121 [e]בָנִים֒
ḇā-nîm
sonsN-mp
428 [e]וְאֵ֣לֶּה
wə-’êl-leh
and theseConj-w | Pro-cp
8034 [e]שְׁמוֹתָ֗ם
šə-mō-w-ṯām,
whose names [were]N-mpc | 3mp
5840 [e]עַזְרִיקָ֥ם ׀
‘az-rî-qām
AzrikamN-proper-ms
1074 [e]בֹּ֙כְרוּ֙
bō-ḵə-rū
BocheruN-proper-ms
3458 [e]וְיִשְׁמָעֵ֣אל
wə-yiš-mā-‘êl
and IshmaelConj-w | N-proper-ms
8187 [e]וּשְׁעַרְיָ֔ה
ū-šə-‘ar-yāh,
and SheariahConj-w | N-proper-ms
5662 [e]וְעֹבַדְיָ֖ה
wə-‘ō-ḇaḏ-yāh
and ObadiahConj-w | N-proper-ms
2605 [e]וְחָנָ֑ן
wə-ḥā-nān;
and HananConj-w | N-proper-ms
3605 [e]כָּל־
kāl-
AllN-msc
428 [e]אֵ֖לֶּה
’êl-leh
thesePro-cp
1121 [e]בְּנֵ֥י
bə-nê
[were] the sonsN-mpc
682 [e]אָצַֽל׃
’ā-ṣal.
of AzelN-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 8:38 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּלְאָצֵל֮ שִׁשָּׁ֣ה בָנִים֒ וְאֵ֣לֶּה שְׁמֹותָ֗ם עַזְרִיקָ֥ם ׀ בֹּ֙כְרוּ֙ וְיִשְׁמָעֵ֣אל וּשְׁעַרְיָ֔ה וְעֹבַדְיָ֖ה וְחָנָ֑ן כָּל־אֵ֖לֶּה בְּנֵ֥י אָצַֽל׃

דברי הימים א 8:38 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולאצל ששה בנים ואלה שמותם עזריקם ׀ בכרו וישמעאל ושעריה ועבדיה וחנן כל־אלה בני אצל׃

דברי הימים א 8:38 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ולאצל ששה בנים ואלה שמותם עזריקם ׀ בכרו וישמעאל ושעריה ועבדיה וחנן כל־אלה בני אצל׃

דברי הימים א 8:38 Hebrew Bible
ולאצל ששה בנים ואלה שמותם עזריקם בכרו וישמעאל ושעריה ועבדיה וחנן כל אלה בני אצל׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Azel had six sons, and these were their names: Azrikam, Bocheru, Ishmael, Sheariah, Obadiah and Hanan. All these were the sons of Azel.

King James Bible
And Azel had six sons, whose names are these, Azrikam, Bocheru, and Ishmael, and Sheariah, and Obadiah, and Hanan. All these were the sons of Azel.

Holman Christian Standard Bible
Azel had six sons, and these were their names: Azrikam, Bocheru, Ishmael, Sheariah, Obadiah, and Hanan. All these were Azel's sons.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Chronicles 8:381 Chronicles 8:38 NIV1 Chronicles 8:38 NLT1 Chronicles 8:38 ESV1 Chronicles 8:38 NASB1 Chronicles 8:38 KJV1 Chronicles 8:38 Bible Apps1 Chronicles 8:38 Biblia Paralela1 Chronicles 8:38 Chinese Bible1 Chronicles 8:38 French Bible1 Chronicles 8:38 German BibleBible Hub
1 Chronicles 8:37
Top of Page
Top of Page