1 Chronicles 7:15
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
4353 [e]וּמָכִ֞יר
ū-mā-ḵîr
And MachirConj-w | N-proper-ms
3947 [e]לָקַ֤ח
lā-qaḥ
tookV-Qal-Perf-3ms
802 [e]אִשָּׁה֙
’iš-šāh
as his wifeN-fs
2650 [e]לְחֻפִּ֣ים
lə-ḥup-pîm
[the sister] of HuppimPrep-l | N-proper-ms
8206 [e]וּלְשֻׁפִּ֔ים
ū-lə-šup-pîm,
and ShuppimConj-w, Prep-l | N-proper-ms
8034 [e]וְשֵׁ֤ם
wə-šêm
and nameConj-w | N-msc
269 [e]אֲחֹתוֹ֙
’ă-ḥō-ṯōw
whoseN-fsc | 3ms
4601 [e]מַעֲכָ֔ה
ma-‘ă-ḵāh,
[was] MaacahN-proper-fs
8034 [e]וְשֵׁ֥ם
wə-šêm
and the nameConj-w | N-msc
8145 [e]הַשֵּׁנִ֖י
haš-šê-nî
of the secondArt | Number-oms
6765 [e]צְלָפְחָ֑ד
ṣə-lā-p̄ə-ḥāḏ;
[was] ZelophehadN-proper-ms
1961 [e]וַתִּהְיֶ֥נָה
wat-tih-ye-nāh
but begatConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3fp
6765 [e]לִצְלָפְחָ֖ד
liṣ-lā-p̄ə-ḥāḏ
ZelophehadPrep-l | N-proper-ms
1323 [e]בָּנֽוֹת׃
bā-nō-wṯ.
[only] daughtersN-fp

Hebrew Texts
דברי הימים א 7:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמָכִ֞יר לָקַ֤ח אִשָּׁה֙ לְחֻפִּ֣ים וּלְשֻׁפִּ֔ים וְשֵׁ֤ם אֲחֹתֹו֙ מַעֲכָ֔ה וְשֵׁ֥ם הַשֵּׁנִ֖י צְלָפְחָ֑ד וַתִּהְיֶ֥נָה לִצְלָפְחָ֖ד בָּנֹֽות׃

דברי הימים א 7:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומכיר לקח אשה לחפים ולשפים ושם אחתו מעכה ושם השני צלפחד ותהינה לצלפחד בנות׃

דברי הימים א 7:15 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ומכיר לקח אשה לחפים ולשפים ושם אחתו מעכה ושם השני צלפחד ותהינה לצלפחד בנות׃

דברי הימים א 7:15 Hebrew Bible
ומכיר לקח אשה לחפים ולשפים ושם אחתו מעכה ושם השני צלפחד ותהינה לצלפחד בנות׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Machir took a wife for Huppim and Shuppim, whose sister's name was Maacah. And the name of the second was Zelophehad, and Zelophehad had daughters.

King James Bible
And Machir took to wife the sister of Huppim and Shuppim, whose sister's name was Maachah;) and the name of the second was Zelophehad: and Zelophehad had daughters.

Holman Christian Standard Bible
Machir took wives from Huppim and Shuppim. The name of his sister was Maacah. Another descendant was named Zelophehad, but he had only daughters.
Treasury of Scripture Knowledge

Huppim

1 Chronicles 7:12 Shuppim also, and Huppim, the children of Ir, and Hushim, the sons of Aher.

and the name It is certain that Zelophehad was not a son, but a descendant of Manasseh's, three generations having intervened; for he was the son of Hepher, the son of Gilead, the son of Machir, the son of Manasseh.

and Zelophehad

Numbers 26:33 And Zelophehad the son of Hepher had no sons, but daughters: and …

Numbers 27:1-11 Then came the daughters of Zelophehad, the son of Hepher, the son …

Numbers 36:1-12 And the chief fathers of the families of the children of Gilead, …

Links
1 Chronicles 7:151 Chronicles 7:15 NIV1 Chronicles 7:15 NLT1 Chronicles 7:15 ESV1 Chronicles 7:15 NASB1 Chronicles 7:15 KJV1 Chronicles 7:15 Bible Apps1 Chronicles 7:15 Biblia Paralela1 Chronicles 7:15 Chinese Bible1 Chronicles 7:15 French Bible1 Chronicles 7:15 German BibleBible Hub
1 Chronicles 7:14
Top of Page
Top of Page