1 Chronicles 3:4
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
8337 [e]שִׁשָּׁה֙
šiš-šāh
SixNumber-ms
3205 [e]נֽוֹלַד־
nō-w-laḏ-
[These] were bornV-Nifal-Perf-3ms
  ל֣וֹ
lōw
to himPrep | 3ms
2275 [e]בְחֶבְר֔וֹן
ḇə-ḥeḇ-rō-wn,
in HebronPrep-b | N-proper-fs
4427 [e]וַיִּ֨מְלָךְ־
way-yim-lāḵ-
and he reignedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
8033 [e]שָׁ֔ם
šām,
thereAdv
7651 [e]שֶׁ֥בַע
še-ḇa‘
sevenNumber-fs
8141 [e]שָׁנִ֖ים
šā-nîm
yearsN-fp
8337 [e]וְשִׁשָּׁ֣ה
wə-šiš-šāh
and sixConj-w | Number-ms
2320 [e]חֳדָשִׁ֑ים
ḥo-ḏā-šîm;
monthsN-mp
7970 [e]וּשְׁלֹשִׁ֤ים
ū-šə-lō-šîm
And thirtyConj-w | Number-cp
7969 [e]וְשָׁלוֹשׁ֙
wə-šā-lō-wōš
and threeConj-w | Number-fs
8141 [e]שָׁנָ֔ה
šā-nāh,
yearsN-fs
4427 [e]מָלַ֖ךְ
mā-laḵ
He reignedV-Qal-Perf-3ms
3389 [e]בִּירוּשָׁלִָֽם׃
bî-rū-šā-lim.
in JerusalemPrep-b | N-proper-fs
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
דברי הימים א 3:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שִׁשָּׁה֙ נֹֽולַד־לֹ֣ו בְחֶבְרֹ֔ון וַיִּ֨מְלָךְ־שָׁ֔ם שֶׁ֥בַע שָׁנִ֖ים וְשִׁשָּׁ֣ה חֳדָשִׁ֑ים וּשְׁלֹשִׁ֤ים וְשָׁלֹושׁ֙ שָׁנָ֔ה מָלַ֖ךְ בִּירוּשָׁלִָֽם׃ ס

דברי הימים א 3:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ששה נולד־לו בחברון וימלך־שם שבע שנים וששה חדשים ושלשים ושלוש שנה מלך בירושלם׃ ס

דברי הימים א 3:4 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ששה נולד־לו בחברון וימלך־שם שבע שנים וששה חדשים ושלשים ושלוש שנה מלך בירושלם׃ ס

דברי הימים א 3:4 Hebrew Bible
ששה נולד לו בחברון וימלך שם שבע שנים וששה חדשים ושלשים ושלוש שנה מלך בירושלם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Six were born to him in Hebron, and there he reigned seven years and six months. And in Jerusalem he reigned thirty-three years.

King James Bible
These six were born unto him in Hebron; and there he reigned seven years and six months: and in Jerusalem he reigned thirty and three years.

Holman Christian Standard Bible
Six sons were born to David in Hebron, where he ruled seven years and six months, and he ruled in Jerusalem 33 years.
Treasury of Scripture Knowledge

there he reigned.

2 Samuel 2:11 And the time that David was king in Hebron over the house of Judah …

2 Samuel 5:4,5 David was thirty years old when he began to reign, and he reigned forty years…

1 Kings 2:11 And the days that David reigned over Israel were forty years: seven …

and in Jerusalem.

2 Samuel 5:4,14-16 David was thirty years old when he began to reign, and he reigned forty years…

Links
1 Chronicles 3:41 Chronicles 3:4 NIV1 Chronicles 3:4 NLT1 Chronicles 3:4 ESV1 Chronicles 3:4 NASB1 Chronicles 3:4 KJV1 Chronicles 3:4 Bible Apps1 Chronicles 3:4 Biblia Paralela1 Chronicles 3:4 Chinese Bible1 Chronicles 3:4 French Bible1 Chronicles 3:4 German BibleBible Hub
1 Chronicles 3:3
Top of Page
Top of Page