1 Chronicles 26:21
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
The sonsN-mpc
3936 [e]לַ֠עְדָּן
la‘-dān
of LaadanN-proper-ms
1121 [e]בְּנֵ֨י
bə-nê
the descendantsN-mpc
1649 [e]הַגֵּרְשֻׁנִּ֜י
hag-gê-rə-šun-nî
of the GershoniteArt | N-proper-ms
3936 [e]לְלַעְדָּ֗ן
lə-la‘-dān,
of LaadanPrep-l | N-proper-ms
7218 [e]רָאשֵׁ֧י
rā-šê
headsN-mpc
1 [e]הָאָב֛וֹת
hā-’ā-ḇō-wṯ
of their fathers' [houses]Art | N-mp
3936 [e]לְלַעְדָּ֥ן
lə-la‘-dān
of LaadanPrep-l | N-proper-ms
1649 [e]הַגֵּרְשֻׁנִּ֖י
hag-gê-rə-šun-nî
the GershoniteArt | N-proper-ms
3172 [e]יְחִיאֵלִֽי׃
yə-ḥî-’ê-lî.
JehieliN-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 26:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּנֵ֣י לַ֠עְדָּן בְּנֵ֨י הַגֵּרְשֻׁנִּ֜י לְלַעְדָּ֗ן רָאשֵׁ֧י הָאָבֹ֛ות לְלַעְדָּ֥ן הַגֵּרְשֻׁנִּ֖י יְחִיאֵלִֽי׃

דברי הימים א 26:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בני לעדן בני הגרשני ללעדן ראשי האבות ללעדן הגרשני יחיאלי׃

דברי הימים א 26:21 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בני לעדן בני הגרשני ללעדן ראשי האבות ללעדן הגרשני יחיאלי׃

דברי הימים א 26:21 Hebrew Bible
בני לעדן בני הגרשני ללעדן ראשי האבות ללעדן הגרשני יחיאלי׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sons of Ladan, the sons of the Gershonites belonging to Ladan, namely, the Jehielites, were the heads of the fathers' households, belonging to Ladan the Gershonite.

King James Bible
As concerning the sons of Laadan; the sons of the Gershonite Laadan, chief fathers, even of Laadan the Gershonite, were Jehieli.

Holman Christian Standard Bible
From the sons of Ladan, who were the sons of the Gershonites through Ladan and were the heads of families belonging to Ladan the Gershonite: Jehieli.
Treasury of Scripture Knowledge

Laadan

1 Chronicles 6:17 And these be the names of the sons of Gershom; Libni, and Shimei.

Libni

1 Chronicles 23:7 Of the Gershonites were, Laadan, and Shimei.

Links
1 Chronicles 26:211 Chronicles 26:21 NIV1 Chronicles 26:21 NLT1 Chronicles 26:21 ESV1 Chronicles 26:21 NASB1 Chronicles 26:21 KJV1 Chronicles 26:21 Bible Apps1 Chronicles 26:21 Biblia Paralela1 Chronicles 26:21 Chinese Bible1 Chronicles 26:21 French Bible1 Chronicles 26:21 German BibleBible Hub
1 Chronicles 26:20
Top of Page
Top of Page