1 Chronicles 23:9
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
The sonsN-mpc
8096 [e]שִׁמְעִ֗י
šim-‘î,
of ShimeiN-proper-ms
  [שלמות]
[šə-lō-mō-wṯ
ShelomothNoun - proper - masculine singular N-proper-ms
 
ḵ]
 
8013 [e](שְׁלוֹמִ֧ית)
(šə-lō-w-mîṯ
ShelomithN-proper-fs
 
q)
 
2381 [e]וַחֲזִיאֵ֛ל
wa-ḥă-zî-’êl
and HazielConj-w | N-proper-ms
2039 [e]וְהָרָ֖ן
wə-hā-rān
and HaranConj-w | N-proper-ms
7969 [e]שְׁלֹשָׁ֑ה
šə-lō-šāh;
three [in all]Number-ms
428 [e]אֵ֛לֶּה
’êl-leh
These [were]Pro-cp
7218 [e]רָאשֵׁ֥י
rā-šê
the headsN-mpc
1 [e]הָאָב֖וֹת
hā-’ā-ḇō-wṯ
of the fathers' [houses]Art | N-mp
3936 [e]לְלַעְדָּֽן׃
lə-la‘-dān.
of LaadanPrep-l | N-proper-ms
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
דברי הימים א 23:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּנֵ֣י שִׁמְעִ֗י [שְׁלֹמֹות כ] (שְׁלֹומִ֧ית ק) וַחֲזִיאֵ֛ל וְהָרָ֖ן שְׁלֹשָׁ֑ה אֵ֛לֶּה רָאשֵׁ֥י הָאָבֹ֖ות לְלַעְדָּֽן׃ ס

דברי הימים א 23:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בני שמעי [שלמות כ] (שלומית ק) וחזיאל והרן שלשה אלה ראשי האבות ללעדן׃ ס

דברי הימים א 23:9 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בני שמעי [שלמות כ] (שלומית ק) וחזיאל והרן שלשה אלה ראשי האבות ללעדן׃ ס

דברי הימים א 23:9 Hebrew Bible
בני שמעי שלמות וחזיאל והרן שלשה אלה ראשי האבות ללעדן׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sons of Shimei were Shelomoth and Haziel and Haran, three. These were the heads of the fathers' households of Ladan.

King James Bible
The sons of Shimei; Shelomith, and Haziel, and Haran, three. These were the chief of the fathers of Laadan.

Holman Christian Standard Bible
Shimei's sons: Shelomoth, Haziel, and Haran--three. Those were the heads of the families of Ladan.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Chronicles 23:91 Chronicles 23:9 NIV1 Chronicles 23:9 NLT1 Chronicles 23:9 ESV1 Chronicles 23:9 NASB1 Chronicles 23:9 KJV1 Chronicles 23:9 Bible Apps1 Chronicles 23:9 Biblia Paralela1 Chronicles 23:9 Chinese Bible1 Chronicles 23:9 French Bible1 Chronicles 23:9 German BibleBible Hub
1 Chronicles 23:8
Top of Page
Top of Page