1 Chronicles 23:23
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
The sonsN-mpc
4187 [e]מוּשִׁ֗י
mū-šî,
of MushiN-proper-ms
4249 [e]מַחְלִ֥י
maḥ-lî
[were] MahliN-proper-ms
5740 [e]וְעֵ֛דֶר
wə-‘ê-ḏer
and EderConj-w | N-proper-ms
3406 [e]וִירֵמ֖וֹת
wî-rê-mō-wṯ
and JeremothConj-w | N-proper-ms
7969 [e]שְׁלֹשָֽׁה׃
šə-lō-šāh.
three [in all]Number-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 23:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּנֵ֣י מוּשִׁ֗י מַחְלִ֥י וְעֵ֛דֶר וִירֵמֹ֖ות שְׁלֹשָֽׁה׃

דברי הימים א 23:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בני מושי מחלי ועדר וירמות שלשה׃

דברי הימים א 23:23 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בני מושי מחלי ועדר וירמות שלשה׃

דברי הימים א 23:23 Hebrew Bible
בני מושי מחלי ועדר וירמות שלשה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sons of Mushi were three: Mahli, Eder and Jeremoth.

King James Bible
The sons of Mushi; Mahli, and Eder, and Jeremoth, three.

Holman Christian Standard Bible
Mushi's sons: Mahli, Eder, and Jeremoth--three.
Treasury of Scripture Knowledge

Jeremoth

1 Chronicles 24:30 The sons also of Mushi; Mahli, and Eder, and Jerimoth. These were …

Jerimoth

Links
1 Chronicles 23:231 Chronicles 23:23 NIV1 Chronicles 23:23 NLT1 Chronicles 23:23 ESV1 Chronicles 23:23 NASB1 Chronicles 23:23 KJV1 Chronicles 23:23 Bible Apps1 Chronicles 23:23 Biblia Paralela1 Chronicles 23:23 Chinese Bible1 Chronicles 23:23 French Bible1 Chronicles 23:23 German BibleBible Hub
1 Chronicles 23:22
Top of Page
Top of Page