1 Chronicles 23:22
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
4191 [e]וַיָּ֙מָת֙
way-yā-māṯ
And diedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
499 [e]אֶלְעָזָ֔ר
’el-‘ā-zār,
EleazarN-proper-ms
3808 [e]וְלֹא־
wə-lō-
and noConj-w | Adv-NegPrt
1961 [e]הָ֥יוּ
hā-yū
hadV-Qal-Perf-3cp
  ל֛וֹ
lōw
toPrep | 3ms
1121 [e]בָּנִ֖ים
bā-nîm
sonsN-mp
3588 [e]כִּ֣י
butConj
518 [e]אִם־
’im-
onlyConj
1323 [e]בָּנ֑וֹת
bā-nō-wṯ;
daughtersN-fp
5375 [e]וַיִּשָּׂא֥וּם
way-yiś-śā-’ūm
and took them [as wives]Conj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp | 3mp
1121 [e]בְּנֵי־
bə-nê-
the sonsN-mpc
7027 [e]קִ֖ישׁ
qîš
of KishN-proper-ms
251 [e]אֲחֵיהֶֽם׃
’ă-ḥê-hem.
their brothersN-mpc | 3mp

Hebrew Texts
דברי הימים א 23:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּ֙מָת֙ אֶלְעָזָ֔ר וְלֹא־הָ֥יוּ לֹ֛ו בָּנִ֖ים כִּ֣י אִם־בָּנֹ֑ות וַיִּשָּׂא֥וּם בְּנֵי־קִ֖ישׁ אֲחֵיהֶֽם׃

דברי הימים א 23:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וימת אלעזר ולא־היו לו בנים כי אם־בנות וישאום בני־קיש אחיהם׃

דברי הימים א 23:22 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וימת אלעזר ולא־היו לו בנים כי אם־בנות וישאום בני־קיש אחיהם׃

דברי הימים א 23:22 Hebrew Bible
וימת אלעזר ולא היו לו בנים כי אם בנות וישאום בני קיש אחיהם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Eleazar died and had no sons, but daughters only, so their brothers, the sons of Kish, took them as wives.

King James Bible
And Eleazar died, and had no sons, but daughters: and their brethren the sons of Kish took them.

Holman Christian Standard Bible
Eleazar died having no sons, only daughters. Their cousins, the sons of Kish, married them.
Treasury of Scripture Knowledge

had no sons

1 Chronicles 24:28 Of Mahli came Eleazar, who had no sons.

brethren. or, kinsmen
took them

Numbers 36:6-8 This is the thing which the LORD does command concerning the daughters …

Links
1 Chronicles 23:221 Chronicles 23:22 NIV1 Chronicles 23:22 NLT1 Chronicles 23:22 ESV1 Chronicles 23:22 NASB1 Chronicles 23:22 KJV1 Chronicles 23:22 Bible Apps1 Chronicles 23:22 Biblia Paralela1 Chronicles 23:22 Chinese Bible1 Chronicles 23:22 French Bible1 Chronicles 23:22 German BibleBible Hub
1 Chronicles 23:21
Top of Page
Top of Page