1 Chronicles 21:25
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5414 [e]וַיִּתֵּ֥ן
way-yit-tên
So gaveConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
1732 [e]דָּוִ֛יד
dā-wîḏ
DavidN-proper-ms
771 [e]לְאָרְנָ֖ן
lə-’ā-rə-nān
OrnanPrep-l | N-proper-ms
4725 [e]בַּמָּק֑וֹם
bam-mā-qō-wm;
for the placePrep-b, Art | N-ms
8255 [e]שִׁקְלֵ֣י
šiq-lê
shekelsN-mpc
2091 [e]זָהָ֔ב
zā-hāḇ,
of goldN-ms
4948 [e]מִשְׁקָ֖ל
miš-qāl
by weightN-ms
8337 [e]שֵׁ֥שׁ
šêš
sixNumber-fs
3967 [e]מֵאֽוֹת׃
mê-’ō-wṯ.
hundredNumber-fp

Hebrew Texts
דברי הימים א 21:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּתֵּ֥ן דָּוִ֛יד לְאָרְנָ֖ן בַּמָּקֹ֑ום שִׁקְלֵ֣י זָהָ֔ב מִשְׁקָ֖ל שֵׁ֥שׁ מֵאֹֽות׃

דברי הימים א 21:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתן דויד לארנן במקום שקלי זהב משקל שש מאות׃

דברי הימים א 21:25 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויתן דויד לארנן במקום שקלי זהב משקל שש מאות׃

דברי הימים א 21:25 Hebrew Bible
ויתן דויד לארנן במקום שקלי זהב משקל שש מאות׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
So David gave Ornan 600 shekels of gold by weight for the site.

King James Bible
So David gave to Ornan for the place six hundred shekels of gold by weight.

Holman Christian Standard Bible
So David gave Ornan 15 pounds of gold for the plot.
Treasury of Scripture Knowledge

2 Samuel 24:24,25 And the king said to Araunah, No; but I will surely buy it of you at a price…

Links
1 Chronicles 21:251 Chronicles 21:25 NIV1 Chronicles 21:25 NLT1 Chronicles 21:25 ESV1 Chronicles 21:25 NASB1 Chronicles 21:25 KJV1 Chronicles 21:25 Bible Apps1 Chronicles 21:25 Biblia Paralela1 Chronicles 21:25 Chinese Bible1 Chronicles 21:25 French Bible1 Chronicles 21:25 German BibleBible Hub
1 Chronicles 21:24
Top of Page
Top of Page