1 Chronicles 1:9
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]וּבְנֵ֣י
ū-ḇə-nê
And the sonsConj-w | N-mpc
3568 [e]כ֔וּשׁ
ḵūš,
of CushN-proper-ms
5434 [e]סְבָא֙
sə-ḇā
[were] SebaN-proper-ms
2341 [e]וַחֲוִילָ֔ה
wa-ḥă-wî-lāh,
and HavilahConj-w | N-proper-fs
5454 [e]וְסַבְתָּ֥א
wə-saḇ-tā
and SabtaConj-w | N-proper-fs
7484 [e]וְרַעְמָ֖א
wə-ra‘-mā
and RaamahConj-w | N-proper-ms
5455 [e]וְסַבְתְּכָ֑א
wə-saḇ-tə-ḵā;
and SabtechaConj-w | N-proper-ms
1121 [e]וּבְנֵ֥י
ū-ḇə-nê
And the sonsConj-w | N-mpc
7484 [e]רַעְמָ֖א
ra‘-mā
of RaamahN-proper-ms
7614 [e]שְׁבָ֥א
šə-ḇā
[were] ShebaN-proper-ms
1719 [e]וּדְדָֽן׃
ū-ḏə-ḏān.
and DedanConj-w | N-proper-ms
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
דברי הימים א 1:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֣י כ֔וּשׁ סְבָא֙ וַחֲוִילָ֔ה וְסַבְתָּ֥א וְרַעְמָ֖א וְסַבְתְּכָ֑א וּבְנֵ֥י רַעְמָ֖א שְׁבָ֥א וּדְדָֽן׃ ס

דברי הימים א 1:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני כוש סבא וחוילה וסבתא ורעמא וסבתכא ובני רעמא שבא ודדן׃ ס

דברי הימים א 1:9 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ובני כוש סבא וחוילה וסבתא ורעמא וסבתכא ובני רעמא שבא ודדן׃ ס

דברי הימים א 1:9 Hebrew Bible
ובני כוש סבא וחוילה וסבתא ורעמא וסבתכא ובני רעמא שבא ודדן׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sons of Cush were Seba, Havilah, Sabta, Raama and Sabteca; and the sons of Raamah were Sheba and Dedan.

King James Bible
And the sons of Cush; Seba, and Havilah, and Sabta, and Raamah, and Sabtecha. And the sons of Raamah; Sheba, and Dedan.

Holman Christian Standard Bible
Cush's sons: Seba, Havilah, Sabta, Raama, and Sabteca. Raama's sons: Sheba and Dedan.
Treasury of Scripture Knowledge

Sabta. i.e., he compassed the chamber; to surround

Genesis 10:7 And the sons of Cush; Seba, and Havilah, and Sabtah, and Raamah, …

Sabtechah. i.e., terror

Genesis 10:7 And the sons of Cush; Seba, and Havilah, and Sabtah, and Raamah, …

Links
1 Chronicles 1:91 Chronicles 1:9 NIV1 Chronicles 1:9 NLT1 Chronicles 1:9 ESV1 Chronicles 1:9 NASB1 Chronicles 1:9 KJV1 Chronicles 1:9 Bible Apps1 Chronicles 1:9 Biblia Paralela1 Chronicles 1:9 Chinese Bible1 Chronicles 1:9 French Bible1 Chronicles 1:9 German BibleBible Hub
1 Chronicles 1:8
Top of Page
Top of Page