5454. סַבְתָּא (Sabta or Sabtah)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 5454. סַבְתָּא (Sabta or Sabtah) — 2 Occurrences

Genesis 10:7
HEB: סְבָא֙ וַֽחֲוִילָ֔ה וְסַבְתָּ֥ה וְרַעְמָ֖ה וְסַבְתְּכָ֑א
NAS: and Havilah and Sabtah and Raamah
KJV: and Havilah, and Sabtah, and Raamah,
INT: Seba and Havilah and Sabtah and Raamah and Sabteca

1 Chronicles 1:9
HEB: סְבָא֙ וַחֲוִילָ֔ה וְסַבְתָּ֥א וְרַעְמָ֖א וְסַבְתְּכָ֑א
NAS: Havilah, Sabta, Raama
KJV: and Havilah, and Sabta, and Raamah,
INT: Seba Havilah Sabta Raama and Sabteca

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page