7323. ruts
Strong's Exhaustive Concordance
break down, divide speedily, footman, guard, bring hastily

A primitive root; to run (for whatever reason, especially to rush) -- break down, divide speedily, footman, guard, bring hastily, (make) run (away, through), post.

Forms and Transliterations
אֲרִיצֵם֙ אֲרִיצֶ֨נּוּ אָר֑וּץ אָר֔וּץ אָר֣וּץ אָר֣וּצָה אָרֻ֣ץ אָרֻֽצָה־ ארוץ ארוצה אריצם אריצנו ארץ ארצה־ הַיְרֻצ֤וּן הָֽרָצִ֔ים הָֽרָצִ֖ין הָֽרָצִ֞ים הָֽרָצִים֙ הָרָצִ֑ים הָרָצִ֔ים הָרָצִ֖ים הָרָצִ֜ים הָרָצִ֞ים הָרָצִ֨ים הָרָצִֽים׃ הָרָצִים֙ הָרָצִים֮ הירצון הרצים הרצים׃ הרצין וְאָר֛וּצָה וְהָרֵ֥ץ וְלָ֣רָצִ֔ים וְרָצ֖וּ וַיְרִיצֻ֖הוּ וַיָּ֖רָץ וַיָּ֙רָץ֙ וַיָּ֣רָץ וַיָּ֤רָץ וַיָּ֥רָץ וַיָּ֧רָץ וַיָּ֨רָץ וַיָּר֙וּצוּ֙ וַיָּרִ֖יצוּ וַיָּרֹֽץ׃ וַיָּרֻ֖צוּ וַיָּרֻ֙צוּ֙ וַתָּ֖רָץ וַתָּ֙רָץ֙ וַתָּ֥רָץ וארוצה והרץ וירוצו ויריצהו ויריצו וירץ וירץ׃ וירצו ולרצים ורצו ותרץ יְרֻצ֔וּן יְרוֹצֵֽצוּ׃ יְרוּצ֣וּן יְרוּצֽוּן׃ יָר֑וּצוּ יָר֔וּץ יָר֖וּץ יָר֙וּצוּ֙ יָר֣וּץ יָר֥וּץ יָרֻ֔צוּ יָרֻ֖ץ ירוץ ירוצו ירוצון ירוצון׃ ירוצצו׃ ירץ ירצו ירצון לָר֥וּץ לָרָצִ֨ים לָרָצִים֩ לָרוּץ֙ לרוץ לרצים נָּר֑וּצָה נרוצה ר֑וּץ רַ֙צְתָּה֙ רַ֣צְתִּי רָ֑ץ רָ֑צוּ רָ֔ץ רָ֣ץ רָ֤ץ רָ֥ץ רָץ֒ רָץ֙ רָצִ֖ים רָצִ֥ים רֻ֗ץ רֽוּץ־ רוץ רוץ־ רץ רצו רצים רצתה רצתי תָּ֝ר֗וּץ תָּרִ֥יץ תרוץ תריץ ’ă·rî·ṣêm ’ă·rî·ṣen·nū ’ā·rū·ṣāh ’ā·ru·ṣāh- ’ā·ruṣ ’ā·rūṣ ’ărîṣêm ’ărîṣennū ’āruṣ ’ārūṣ ’ārūṣāh ’āruṣāh- ariTzem ariTzennu aRutz aRutzah hā·rā·ṣîm hā·rā·ṣîn hārāṣîm hārāṣîn haraTzim haraTzin hay·ru·ṣūn hayruṣūn hayruTzun lā·rā·ṣîm lā·rūṣ lārāṣîm laraTzim lārūṣ laRutz nā·rū·ṣāh nārūṣāh naRutzah rā·ṣîm rā·ṣū rāṣ raṣ·tāh raṣ·tî rāṣîm raṣtāh raṣtî rāṣū ratz raTzim ratztah Ratzti Ratzu ruṣ rūṣ rūṣ- Rutz tā·rîṣ tā·rūṣ tārîṣ taRitz tārūṣ taRutz vaiyaRitzu vaiYarotz vaiyaRutzu vatTarotz vayriTzuhu veaRutzah vehaRetz veLaraTzim veraTzu wat·tā·rāṣ wattārāṣ way·rî·ṣu·hū way·yā·rāṣ way·yā·rî·ṣū way·yā·rōṣ way·yā·ru·ṣū way·yā·rū·ṣū wayrîṣuhū wayyārāṣ wayyārîṣū wayyārōṣ wayyāruṣū wayyārūṣū wə’ārūṣāh wə·’ā·rū·ṣāh wə·hā·rêṣ wə·lā·rā·ṣîm wə·rā·ṣū wəhārêṣ wəlārāṣîm wərāṣū yā·ru·ṣū yā·rū·ṣū yā·ruṣ yā·rūṣ yāruṣ yārūṣ yāruṣū yārūṣū yaRutz yaRutzu yə·rō·w·ṣê·ṣū yə·ru·ṣūn yə·rū·ṣūn yeroTzetzu yərōwṣêṣū yəruṣūn yərūṣūn yeruTzun
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
7322
Top of Page
Top of Page