Psalm 1
Polish Biblia Gdanska (1881)

1Błogosławiony mąż, który nie chodzi w radzie niepobożnych, a na drodze grzesznych nie stoi, i na stolicy naśniewców nie siedzi;

2Ale w zakonie Pańskim jest kochanie jego, a w zakonie jego rozmyśla we dnie i w nocy.

3Albowiem będzie jako drzewo nad strumieniem wód w sadzone, które owoc swój wydaje czasu swego, a liść jego nie opada; i wszystko, cokolwiek czynić będzie, poszczęści się.

4Lecz nie tak niepobożni; ale są jako plewa, którą wiatr rozmiata.

5Przetoż się niepobożni na sądzie nie ostoją, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.

6Albowiem zna Pan drogę sprawiedliwych; ale droga niepobożnych zginie.

Polish Biblia Gdanska (1881)

Bible Hub

Job 42
Top of Page
Top of Page