Księga Psalmów 1

<< Księga Psalmów 1 >>
Psalm 1 Polish: Biblia Gdanska
 

1 Błogosławiony mąż, który nie chodzi w radzie niepobożnych, a na drodze grzesznych nie stoi, i na stolicy naśniewców nie siedzi;

2 Ale w zakonie Pańskim jest kochanie jego, a w zakonie jego rozmyśla we dnie i w nocy.

3 Albowiem będzie jako drzewo nad strumieniem wód w sadzone, które owoc swój wydaje czasu swego, a liść jego nie opada; i wszystko, cokolwiek czynić będzie, poszczęści się.

4 Lecz nie tak niepobożni; ale są jako plewa, którą wiatr rozmiata.

5 Przetoż się niepobożni na sądzie nie ostoją, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.

6 Albowiem zna Pan drogę sprawiedliwych; ale droga niepobożnych zginie.


<< Psalm 1 >>
Polish: Biblia Gdanska. Text downloaded from www.theophilos.sk.

Bible Hub