תהילים 9

<< תהילים 9 >>
Psalm 9 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למנצח עלמות לבן מזמור לדוד׃ אודה יהוה בכל־לבי אספרה כל־נפלאותיך׃

2 אשמחה ואעלצה בך אזמרה שמך עליון׃

3 בשוב־אויבי אחור יכשלו ויאבדו מפניך׃

4 כי־עשית משפטי ודיני ישבת לכסא שופט צדק׃

5 גערת גוים אבדת רשע שמם מחית לעולם ועד׃

6 האויב ׀ תמו חרבות לנצח וערים נתשת אבד זכרם המה׃

7 ויהוה לעולם ישב כונן למשפט כסאו׃

8 והוא ישפט־תבל בצדק ידין לאמים במישרים׃

9 ויהי יהוה משגב לדך משגב לעתות בצרה׃

10 ויבטחו בך יודעי שמך כי לא־עזבת דרשיך יהוה׃

11 זמרו ליהוה ישב ציון הגידו בעמים עלילותיו׃

12 כי־דרש דמים אותם זכר לאש־כח צעקת [עניים כ] (ענוים׃ ק)

13 חננני יהוה ראה עניי משנאי מרוממי משערי מות׃

14 למען אספרה כל־תהלתיך בשערי בת־ציון אגילה בישועתך׃

15 טבעו גוים בשחת עשו ברשת־זו טמנו נלכדה רגלם׃

16 נודע ׀ יהוה משפט עשה בפעל כפיו נוקש רשע הגיון סלה׃

17 ישובו רשעים לשאולה כל־גוים שכחי אלהים׃

18 כי לא לנצח ישכח אביון תקות [ענוים כ] (עניים ק) תאבד לעד׃

19 קומה יהוה אל־יעז אנוש ישפטו גוים על־פניך׃

20 שיתה יהוה ׀ מורה להם ידעו גוים אנוש המה סלה׃


<< Psalm 9 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible