תהילים 10

<< תהילים 10 >>
Psalm 10 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למה יהוה תעמד ברחוק תעלים לעתות בצרה׃

2 בגאות רשע ידלק עני יתפשו ׀ במזמות זו חשבו׃

3 כי־הלל רשע על־תאות נפשו ובצע ברך נאץ ׀ יהוה׃

4 רשע כגבה אפו בל־ידרש אין אלהים כל־מזמותיו׃

5 יחילו [דרכו כ] (דרכיו ׀ ק) בכל־עת מרום משפטיך מנגדו כל־צורריו יפיח בהם׃

6 אמר בלבו בל־אמוט לדר ודר אשר לא־ברע׃

7 אלה פיהו מלא ומרמות ותך תחת לשונו עמל ואון׃

8 ישב ׀ במארב חצרים במסתרים יהרג נקי עיניו לחלכה יצפנו׃

9 יארב במסתר ׀ כאריה בסכה יארב לחטוף עני יחטף עני במשכו ברשתו׃

10 [ודכה כ] (ידכה ק) ישח ונפל בעצומיו [חלכאים כ] (חיל ק) (כאים׃ ק)

11 אמר בלבו שכח אל הסתיר פניו בל־ראה לנצח׃

12 קומה יהוה אל נשא ידך אל־תשכח [עניים כ] (ענוים׃ ק)

13 על־מה ׀ נאץ רשע ׀ אלהים אמר בלבו לא תדרש׃

14 ראתה כי־אתה ׀ עמל וכעס ׀ תביט לתת בידך עליך יעזב חלכה יתום אתה ׀ היית עוזר׃

15 בר זרוע רשע ורע תדרוש־רשעו בל־תמצא׃

16 יהוה מלך עולם ועד אבדו גוים מארצו׃

17 תאות ענוים שמעת יהוה תכין לבם תקשיב אזנך׃

18 לשפט יתום ודך בל־יוסיף עוד לערץ אנוש מן־הארץ׃


<< Psalm 10 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible