תהילים 85

<< תהילים 85 >>
Psalm 85 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למנצח ׀ לבני־קרח מזמור׃ רצית יהוה ארצך בת [שבות כ] (שבית ק) יעקב׃

2 נשאת עון עמך כסית כל־חטאתם סלה׃

3 אספת כל־עברתך השיבות מחרון אפך׃

4 ובנו אלהי ישענו והפר כעסך עמנו׃

5 הלעולם תאנף־בנו תמשך אפך לדר ודר׃

6 הלא־אתה תשוב תחינו ועמך ישמחו־בך׃

7 הראנו יהוה חסדך וישעך תתן־לנו׃

8 אשמעה מה־ידבר האל ׀ יהוה כי ׀ ידבר שלום אל־עמו ואל־חסידיו ואל־ישובו לכסלה׃

9 אך ׀ קרוב ליראיו ישעו לשכן כבוד בארצנו׃

10 חסד־ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו׃

11 אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף׃

12 גם־יהוה יתן הטוב וארצנו תתן יבולה׃

13 צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו׃


<< Psalm 85 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible