תהילים 71

<< תהילים 71 >>
Psalm 71 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 בך־יהוה חסיתי אל־אבושה לעולם׃

2 בצדקתך תצילני ותפלטני הטה־אלי אזנך והושיעני׃

3 היה לי ׀ לצור מעון לבוא תמיד צוית להושיעני כי־סלעי ומצודתי אתה׃

4 א‍להי פלטני מיד רשע מכף מעול וחומץ ׃

5 כי־אתה תקותי אדני יהוה מבטחי מנעורי׃

6 עליך ׀ נסמכתי מבטן ממעי אמי אתה גוזי בך תהלתי תמיד׃

7 כמופת הייתי לרבים ואתה מחסי־עז׃

8 ימלא פי תהלתך כל־היום תפארתך׃

9 אל־תשליכני לעת זקנה ככלות כחי אל־תעזבני׃

10 כי־אמרו אויבי לי ושמרי נפשי נועצו יחדו׃

11 לאמר אלהים עזבו רדפו ותפשוהו כי־אין מציל׃

12 אלהים אל־תרחק ממני אלהי לעזרתי [חישה כ] (חושה׃ ק)

13 יבשו יכלו שטני נפשי יעטו חרפה וכלמה מבקשי רעתי׃

14 ואני תמיד איחל והוספתי על־כל־תהלתך׃

15 פי ׀ יספר צדקתך כל־היום תשועתך כי לא ידעתי ספרות׃

16 אבוא בגברות אדני יהוה אזכיר צדקתך לבדך׃

17 א‍להים למדתני מנעורי ועד־הנה אגיד נפלאותיך׃

18 וגם עד־זקנה ׀ ושיבה אלהים אל־תעזבני עד־אגיד זרועך לדור לכל־יבוא גבורתך׃

19 וצדקתך אלהים עד־מרום אשר־עשית גדלות אלהים מי כמוך׃

20 אשר [הראיתנו כ] (הראיתני ׀ ק) צרות רבות ורעות תשוב [תחיינו כ] (תחייני ק) ומתהמות הארץ תשוב תעלני׃

21 תרב ׀ גדלתי ותסב תנחמני׃

22 גם־אני ׀ אודך בכלי־נבל אמתך אלהי אזמרה לך בכנור קדוש ישראל׃

23 תרננה פתי כי אזמרה־לך ונפשי אשר פדית׃

24 גם־לשוני כל־היום תהגה צדקתך כי־בשו כי־חפרו מבקשי רעתי׃


<< Psalm 71 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible