תהילים 68

<< תהילים 68 >>
Psalm 68 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למנצח לדוד מזמור שיר׃ יקום אלהים יפוצו אויביו וינוסו משנאיו מפניו׃

2 כהנדף עשן תנדף כהמס דונג מפני־אש יאבדו רשעים מפני אלהים׃

3 וצדיקים ישמחו יעלצו לפני אלהים וישישו בשמחה׃

4 שירו ׀ לאלהים זמרו שמו סלו לרכב בערבות ביה שמו ועלזו לפניו׃

5 אבי יתומים ודין אלמנות אלהים במעון קדשו׃

6 אלהים ׀ מושיב יחידים ׀ ביתה מוציא אסירים בכושרות אך סוררים שכנו צחיחה׃

7 א‍להים בצאתך לפני עמך בצעדך בישימון סלה׃

8 ארץ רעשה ׀ אף־שמים נטפו מפני אלהים זה סיני מפני אלהים אלהי ישראל׃

9 גשם נדבות תניף אלהים נחלתך ונלאה אתה כוננתה׃

10 חיתך ישבו־בה תכין בטובתך לעני אלהים׃

11 אדני יתן־אמר המבשרות צבא רב׃

12 מלכי צבאות ידדון ידדון ונות בית תחלק שלל׃

13 אם־תשכבון בין שפתים כנפי יונה נחפה בכסף ואברותיה בירקרק חרוץ׃

14 בפרש שדי מלכים בה תשלג בצלמון׃

15 הר־אלהים הר־בשן הר גבננים הר־בשן׃

16 למה ׀ תרצדון הרים גבננים ההר חמד אלהים לשבתו אף־יהוה ישכן לנצח׃

17 רכב אלהים רבתים אלפי שנאן אדני בם סיני בקדש׃

18 עלית למרום ׀ שבית שבי לקחת מתנות באדם ואף סוררים לשכן ׀ יה אלהים׃

19 ברוך אדני יום ׀ יום יעמס־לנו האל ישועתנו סלה׃

20 האל ׀ לנו אל למושעות וליהוה אדני למות תוצאות׃

21 אך־אלהים ימחץ ראש איביו קדקד שער מתהלך באשמיו׃

22 אמר אדני מבשן אשיב אשיב ממצלות ים׃

23 למען ׀ תמחץ רגלך בדם לשון כלביך מאיבים מנהו׃

24 ראו הליכותיך אלהים הליכות אלי מלכי בקדש׃

25 קדמו רים אחר נגנים בתוך עלמות תופפות׃

26 במקהלות ברכו אלהים יהוה ממקור ישראל׃

27 שם בנימן ׀ צעיר רדם שרי יהודה רגמתם שרי זבלון שרי נפתלי׃

28 צוה אלהיך עזך עוזה אלהים זו פעלת לנו׃

29 מהיכלך על־ירושלם לך יובילו מלכים שי׃

30 גער חית קנה עדת אבירים ׀ בעגלי עמים מתרפס ברצי־כסף בזר עמים קרבות יחפצו׃

31 יאתיו חשמנים מני מצרים כוש תריץ ידיו לאלהים׃

32 ממלכות הארץ שירו לאלהים זמרו אדני סלה׃

33 לרכב בשמי שמי־קדם הן יתן בקולו קול עז׃

34 תנו עז לאלהים על־ישראל גאותו ועזו בשחקים׃

35 נורא אלהים ממקדשיך אל ישראל הוא נתן ׀ עז ותעצמות לעם ברוך אלהים׃


<< Psalm 68 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible