תהילים 38

<< תהילים 38 >>
Psalm 38 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 מזמור לדוד להזכיר׃ יהוה אל־בקצפך תוכיחני ובחמתך תיסרני׃

2 כי־חציך נחתו בי ותנחת עלי ידך׃

3 אין־מתם בבשרי מפני זעמך אין־שלום בעצמי מפני חטאתי׃

4 כי עונתי עברו ראשי כמשא כבד יכבדו ממני׃

5 הבאישו נמקו חבורתי מפני אולתי׃

6 נעויתי שחתי עד־מאד כל־היום קדר הלכתי׃

7 כי־כסלי מלאו נקלה ואין מתם בבשרי׃

8 נפוגותי ונדכיתי עד־מאד אגתי מנהמת לבי׃

9 א‍דני נגדך כל־תאותי ואנחתי ממך לא־נסתרה׃

10 לבי סחרחר עזבני כחי ואור־עיני גם־הם אין אתי׃

11 אהבי ׀ ורעי מנגד נגעי יעמדו וקרובי מרחק עמדו׃

12 וינקשו ׀ מבקשי נפשי ודרשי רעתי דברו הוות ומרמות כל־היום יהגו׃

13 ואני כחרש לא אשמע וכאלם לא יפתח־פיו׃

14 ואהי כאיש אשר לא־שמע ואין בפיו תוכחות׃

15 כי־לך יהוה הוחלתי אתה תענה אדני אלהי׃

16 כי־אמרתי פן־ישמחו־לי במוט רגלי עלי הגדילו׃

17 כי־אני לצלע נכון ומכאובי נגדי תמיד׃

18 כי־עוני אגיד אדאג מחטאתי׃

19 ואיבי חיים עצמו ורבו שנאי שקר׃

20 ומשלמי רעה תחת טובה ישטנוני תחת [רדופי־ כ] (רדפי־טוב׃ ק)

21 אל־תעזבני יהוה אלהי אל־תרחק ממני׃

22 חושה לעזרתי אדני תשועתי׃


<< Psalm 38 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible