תהילים 34

<< תהילים 34 >>
Psalm 34 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 לדוד בשנותו את־טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך׃ אברכה את־יהוה בכל־עת תמיד תהלתו בפי׃

2 ביהוה תתהלל נפשי ישמעו ענוים וישמחו׃

3 גדלו ליהוה אתי ונרוממה שמו יחדו׃

4 דרשתי את־יהוה וענני ומכל־מגורותי הצילני׃

5 הביטו אליו ונהרו ופניהם אל־יחפרו׃

6 זה עני קרא ויהוה שמע ומכל־צרותיו הושיעו׃

7 חנה מלאך־יהוה סביב ליראיו ויחלצם׃

8 טעמו וראו כי־טוב יהוה אשרי הגבר יחסה־בו׃

9 יראו את־יהוה קדשיו כי־אין מחסור ליראיו׃

10 כפירים רשו ורעבו ודרשי יהוה לא־יחסרו כל־טוב׃

11 לכו־בנים שמעו־לי יראת יהוה אלמדכם׃

12 מי־האיש החפץ חיים אהב ימים לראות טוב׃

13 נצר לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה׃

14 סור מרע ועשה־טוב בקש שלום ורדפהו׃

15 עיני יהוה אל־צדיקים ואזניו אל־שועתם׃

16 פני יהוה בעשי רע להכרית מארץ זכרם׃

17 צעקו ויהוה שמע ומכל־צרותם הצילם׃

18 קרוב יהוה לנשברי־לב ואת־דכאי־רוח יושיע׃

19 רבות רעות צדיק ומכלם יצילנו יהוה׃

20 שמר כל־עצמותיו אחת מהנה לא נשברה׃

21 תמותת רשע רעה ושנאי צדיק יאשמו׃

22 פודה יהוה נפש עבדיו ולא יאשמו כל־החסים בו׃


<< Psalm 34 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible