תהילים 138

<< תהילים 138 >>
Psalm 138 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 לדוד ׀ אודך בכל־לבי נגד אלהים אזמרך׃

2 אשתחוה אל־היכל קדשך ואודה את־שמך על־חסדך ועל־אמתך כי־הגדלת על־כלש־מך אמרתך׃

3 ביום קראתי ותענני תרהבני בנפשי עז׃

4 יודוך יהוה כל־מלכי־ארץ כי מעו אמרי־פיך׃

5 וישירו בדרכי יהוה כי גדול כבוד יהוה׃

6 כי־רם יהוה ושפל יראה וגבה ממרחק יידע׃

7 אם־אלך ׀ בקרב צרה תחיני על אף איבי תשלח ידך ותושיעני ימינך׃

8 יהוה יגמר בעדי יהוה חסדך לעולם מעשי ידיך אל־תרף׃


<< Psalm 138 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible