תהילים 118

<< תהילים 118 >>
Psalm 118 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 הודו ליהוה כי־טוב כי לעולם חסדו׃

2 יאמר־נא ישראל כי לעולם חסדו׃

3 יאמרו־נא בית־אהרן כי לעולם חסדו׃

4 יאמרו־נא יראי יהוה כי לעולם חסדו׃

5 מן־המצר קראתי יה ענני במרחב יה׃

6 יהוה לי לא אירא מה־יעשה לי אדם׃

7 יהוה לי בעזרי ואני אראה בשנאי׃

8 טוב לחסות ביהוה מבטח באדם׃

9 טוב לחסות ביהוה מבטח בנדיבים׃

10 כל־גוים סבבוני בשם יהוה כי אמילם׃

11 סבוני גם־סבבוני בשם יהוה כי אמילם׃

12 סבוני כדבורים דעכו כאש קוצים בשם יהוה כי אמילם׃

13 דחה דחיתני לנפל ויהוה עזרני׃

14 עזי וזמרת יה ויהי־לי לישועה׃

15 קול ׀ רנה וישועה באהלי צדיקים ימין יהוה עשה חיל׃

16 ימין יהוה רוממה ימין יהוה עשה חיל׃

17 לא אמות כי־אחיה ואספר מעשי יה׃

18 יסר יסרני יה ולמות לא נתנני׃

19 פתחו־לי שערי־צדק אבא־בם אודה יה׃

20 זה־השער ליהוה צדיקים יבאו בו׃

21 אודך כי עניתני ותהי־לי לישועה׃

22 אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה׃

23 מאת יהוה היתה זאת היא נפלאת בעינינו׃

24 זה־היום עשה יהוה נגילה ונשמחה בו׃

25 אנא יהוה הושיעה נא אנא יהוה הצליחה נא׃

26 ברוך הבא בשם יהוה ברכנוכם מבית יהוה׃

27 אל ׀ יהוה ויאר לנו אסרו־חג בעבתים עד־קרנות המזבח׃

28 אלי אתה ואודך אלהי ארוממך׃

29 הודו ליהוה כי־טוב כי לעולם חסדו׃


<< Psalm 118 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible