תהילים 116

<< תהילים 116 >>
Psalm 116 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 אהבתי כי־ישמע ׀ יהוה את־קולי תחנוני׃

2 כי־הטה אזנו לי ובימי אקרא׃

3 אפפוני ׀ חבלי־מות ומצרי שאול מצאוני צרה ויגון אמצא׃

4 ובשם־יהוה אקרא אנה יהוה מלטה נפשי׃

5 חנון יהוה וצדיק ואלהינו מרחם׃

6 שמר פתאים יהוה דלותי ולי יהושיע׃

7 שובי נפשי למנוחיכי כי־יהוה גמל עליכי׃

8 כי חלצת נפשי ממות את־עיני מן־דמעה את־רגלי מדחי׃

9 אתהלך לפני יהוה בארצות החיים׃

10 האמנתי כי אדבר אני עניתי מאד׃

11 אני אמרתי בחפזי כל־האדם כזב׃

12 מה־אשיב ליהוה כל־תגמולוהי עלי׃

13 כוס־ישועות אשא ובשם יהוה אקרא׃

14 נדרי ליהוה אשלם נגדה־נא לכל־עמו׃

15 יקר בעיני יהוה המותה לחסידיו׃

16 אנה יהוה כי־אני עבדך א‍ני־עבדך בן־אמתך פתחת למוסרי׃

17 לך־אזבח זבח תודה ובשם יהוה אקרא׃

18 נדרי ליהוה אשלם נגדה־נא לכל־עמו׃

19 בחצרות ׀ בית יהוה בתוככי ירושלם הללו־יה׃


<< Psalm 116 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible