ישעה 33

<< ישעה 33 >>
Isaiah 33 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 הוי שודד ואתה לא שדוד ובוגד ולא־בגדו בו כהתמך שודד תושד כנלתך לבגד יבגדו־בך׃ ס

2 יהוה חננו לך קוינו היה זרעם לבקרים אף־ישועתנו בעת צרה׃

3 מקול המון נדדו עמים מרוממתך נפצו גוים׃

4 ואסף שללכם אסף החסיל כמשק גבים שוקק בו׃

5 נשגב יהוה כי שכן מרום מלא ציון משפט וצדקה׃

6 והיה אמונת עתיך חסן ישועת חכמת ודעת יראת יהוה היא אוצרו׃ ס

7 הן אראלם צעקו חצה מלאכי שלום מר יבכיון׃

8 נשמו מסלות שבת עבר ארח הפר ברית מאס ערים לא חשב אנוש׃

9 אבל אמללה ארץ החפיר לבנון קמל היה השרון כערבה ונער בשן וכרמל׃

10 עתה אקום יאמר יהוה עתה ארומם עתה אנשא׃

11 תהרו חשש תלדו קש רוחכם אש תאכלכם׃

12 והיו עמים משרפות שיד קוצים כסוחים באש יצתו׃ ס

13 שמעו רחוקים אשר עשיתי ודעו קרובים גברתי׃

14 פחדו בציון חטאים אחזה רעדה חנפים מי ׀ יגור לנו אש אוכלה מי־יגור לנו מוקדי עולם׃

15 הלך צדקות ודבר מישרים מאס בבצע מעשקות נער כפיו מתמך בשחד אטם אזנו משמע דמים ועצם עיניו מראות ברע׃

16 הוא מרומים ישכן מצדות סלעים משגבו לחמו נתן מימיו נאמנים׃

17 מלך ביפיו תחזינה עיניך תראינה ארץ מרחקים׃

18 לבך יהגה אימה איה ספר איה שקל איה ספר את־המגדלים׃

19 את־עם נועז לא תראה עם עמקי שפה משמוע נלעג לשון אין בינה׃

20 חזה ציון קרית מועדנו עיניך תראינה ירושלם נוה שאנן אהל בל־יצען בל־יסע יתדתיו לנצח וכל־חבליו בל־ינתקו׃

21 כי אם־שם אדיר יהוה לנו מקום־נהרים יארים רחבי ידים בל־תלך בו אני־שיט וצי אדיר לא יעברנו׃

22 כי יהוה שפטנו יהוה מחקקנו יהוה מלכנו הוא יושיענו׃

23 נטשו חבליך בל־יחזקו כן־תרנם בל־פרשו נס אז חלק עד־שלל מרבה פסחים בזזו בז׃

24 ובל־יאמר שכן חליתי העם הישב בה נשא עון׃


<< Isaiah 33 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible