ישעה 24

<< ישעה 24 >>
Isaiah 24 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 הנה יהוה בוקק הארץ ובולקה ועוה פניה והפיץ ישביה׃ 2 והיה כעם ככהן כעבד כאדניו כשפחה כגברתה כקונה כמוכר כמלוה כלוה כנשה כאשר נשא בו׃ 3 הבוק ׀ תבוק הארץ והבוז ׀ תבוז כי יהוה דבר את־הדבר הזה׃ 4 אבלה נבלה הארץ אמללה נבלה תבל אמללו מרום עם־הארץ׃ 5 והארץ חנפה תחת ישביה כי־עברו תורת חלפו חק הפרו ברית עולם׃ 6 על־כן אלה אכלה ארץ ויאשמו ישבי בה על־כן חרו ישבי ארץ ונשאר אנוש מזער׃

7 אבל תירוש אמללה־גפן נאנחו כל־שמחי־לב׃

8 שבת משוש תפים חדל שאון עליזים שבת משוש כנור׃

9 בשיר לא ישתו־יין ימר שכר לשתיו׃

10 נשברה קרית־תהו סגר כל־בית מבוא׃

11 צוחה על־היין בחוצות ערבה כל־שמחה גלה משוש הארץ׃

12 נשאר בעיר שמה ושאיה יכת־שער׃

13 כי כה יהיה בקרב הארץ בתוך העמים כנקף זית כעוללת אם־כלה בציר׃

14 המה ישאו קולם ירנו בגאון יהוה צהלו מים׃

15 על־כן בארים כבדו יהוה באיי הים שם יהוה אלהי ישראל׃ ס

16 מכנף הארץ זמרת שמענו צבי לצדיק ואמר רזי־לי רזי־לי אוי לי בגדים בגדו ובגד בוגדים בגדו׃

17 פחד ופחת ופח עליך יושב הארץ׃

18 והיה הנס מקול הפחד יפל אל־הפחת והעולה מתוך הפחת ילכד בפח כי־ארבות ממרום נפתחו וירעשו מוסדי ארץ׃

19 רעה התרעעה הארץ פור התפוררה ארץ מוט התמוטטה ארץ׃

20 נוע תנוע ארץ כשכור והתנודדה כמלונה וכבד עליה פשעה ונפלה ולא־תסיף קום׃ ס

21 והיה ביום ההוא יפקד יהוה על־צבא המרום במרום ועל־מלכי האדמה על־האדמה׃

22 ואספו אספה אסיר על־בור וסגרו על־מסגר ומרב ימים יפקדו׃

23 וחפרה הלבנה ובושה החמה כי־מלך יהוה צבאות בהר ציון ובירושלם ונגד זקניו כבוד׃ פ


<< Isaiah 24 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible