הושע 6

<< הושע 6 >>
Hosea 6 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 לכו ונשובה אל־יהוה כי הוא טרף וירפאנו יך ויחבשנו׃

2 יחינו מימים ביום השלישי יקמנו ונחיה לפניו׃

3 ונדעה נרדפה לדעת את־יהוה כשחר נכון מוצאו ויבוא כגשם לנו כמלקוש יורה ארץ׃

4 מה אעשה־לך אפרים מה אעשה־לך יהודה וחסדכם כענן־בקר וכטל משכים הלך׃

5 על־כן חצבתי בנביאים הרגתים באמרי־פי ומשפטיך אור יצא׃

6 כי חסד חפצתי ולא־זבח ודעת אלהים מעלות׃

7 והמה כאדם עברו ברית שם בגדו בי׃

8 גלעד קרית פעלי און עקבה מדם׃

9 וכחכי איש גדודים חבר כהנים דרך ירצחו־שכמה כי זמה עשו׃

10 בבית ישראל ראיתי [שעריריה כ] (שערוריה ק) ם זנות לאפרים נטמא ישראל׃

11 גם־יהודה שת קציר לך בשובי שבות עמי׃ פ


<< Hosea 6 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible