קהלת 10

<< קהלת 10 >>
Ecclesiastes 10 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח יקר מחכמה מכבוד סכלות מעט׃ 2 לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו׃ 3 וגם־בדרך [כשהסכל כ] (כשסכל ק) הלך לבו חסר ואמר לכל סכל הוא׃ 4 אם־רוח המושל תעלה עליך מקומך אל־תנח כי מרפא יניח חטאים גדולים׃

5 יש רעה ראיתי תחת השמש כשגגה שיצא מלפני השליט׃ 6 נתן הסכל במרומים רבים ועשירים בשפל ישבו׃ 7 ראיתי עבדים על־סוסים ושרים הלכים כעבדים על־הארץ׃

8 חפר גומץ בו יפול ופרץ גדר ישכנו נחש׃ 9 מסיע אבנים יעצב בהם בוקע עצים יסכן בם׃ 10 אם־קהה הברזל והוא לא־פנים קלקל וחילים יגבר ויתרון הכשיר חכמה׃ 11 אם־ישך הנחש בלוא־לחש ואין יתרון לבעל הלשון׃ 12 דברי פי־חכם חן ושפתות כסיל תבלענו׃ 13 תחלת דברי־פיהו סכלות ואחרית פיהו הוללות רעה׃ 14 והסכל ירבה דברים לא־ידע האדם מה־שיהיה ואשר יהיה מאחריו מי יגיד לו׃ 15 עמל הכסילים תיגענו אשר לא־ידע ללכת אל־עיר׃ 16 אי־לך ארץ שמלכך נער ושריך בבקר יאכלו׃ 17 אשריך ארץ שמלכך בן־חורים ושריך בעת יאכלו בגבורה ולא בשתי׃ 18 בעצלתים ימך המקרה ובשפלות ידים ידלף הבית׃ 19 לשחוק עשים לחם ויין ישמח חיים והכסף יענה את־הכל׃ 20 גם במדעך מלך אל־תקלל ובחדרי משכבך אל־תקלל עשיר כי עוף השמים יוליך את־הקול ובעל [הכנפים כ] (כנפים ק) יגיד דבר׃


<< Ecclesiastes 10 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible