מלכים א 6

<< מלכים א 6 >>
1 Kings 6 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני־ישראל מארץ־מצרים בשנה הרביעית בחדש זו הוא החדש השני למלך שלמה על־ישראל ויבן הבית ליהוה׃ 2 והבית אשר בנה המלך שלמה ליהוה ששים־אמה ארכו ועשרים רחבו ושלשים אמה קומתו׃ 3 והאולם על־פני היכל הבית עשרים אמה ארכו על־פני רחב הבית עשר באמה רחבו על־פני הבית׃ 4 ויעש לבית חלוני שקפים אטמים׃ 5 ויבן על־קיר הבית [יצוע כ] (יציע ק) סביב את־קירות הבית סביב להיכל ולדביר ויעש צלעות סביב׃ 6 [היצוע כ] (היציע ק) התחתנה חמש באמה רחבה והתיכנה שש באמה רחבה והשלישית שבע באמה רחבה כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה לבלתי אחז בקירות־הבית׃

7 והבית בהבנתו אבן־שלמה מסע נבנה ומקבות והגרזן כל־כלי ברזל לא־נשמע בבית בהבנתו׃

8 פתח הצלע התיכנה אל־כתף הבית הימנית ובלולים יעלו על־התיכנה ומן־התיכנה אל־השלשים׃ 9 ויבן את־הבית ויכלהו ויספן את־הבית גבים ושדרת בארזים׃ 10 ויבן את־ [היצוע כ] (היציע ק) על־כל־הבית חמש אמות קומתו ויאחז את־הבית בעצי ארזים׃ פ

11 ויהי דבר־יהוה אל־שלמה לאמר׃ 12 הבית הזה אשר־אתה בנה אם־תלך בחקתי ואת־משפטי תעשה ושמרת את־כל־מצותי ללכת בהם והקמתי את־דברי אתך אשר דברתי אל־דוד אביך׃ 13 ושכנתי בתוך בני ישראל ולא אעזב את־עמי ישראל׃ ס

14 ויבן שלמה את־הבית ויכלהו׃ 15 ויבן את־קירות הבית מביתה בצלעות ארזים מקרקע הבית עד־קירות הספן צפה עץ מבית ויצף את־קרקע הבית בצלעות ברושים׃ 16 ויבן את־עשרים אמה [מירכותי כ] (מירכתי ק) הבית בצלעות ארזים מן־הקרקע עד־הקירות ויבן לו מבית לדביר לקדש הקדשים׃ 17 וארבעים באמה היה הבית הוא ההיכל לפני׃ 18 וארז אל־הבית פנימה מקלעת פקעים ופטורי צצים הכל ארז אין אבן נראה׃ 19 ודביר בתוך־הבית מפנימה הכין לתתן שם את־ארון ברית יהוה׃ 20 ולפני הדביר עשרים אמה ארך ועשרים אמה רחב ועשרים אמה קומתו ויצפהו זהב סגור ויצף מזבח ארז׃ 21 ויצף שלמה את־הבית מפנימה זהב סגור ויעבר [ברתיקות כ] (ברתוקות ק) זהב לפני הדביר ויצפהו זהב׃ 22 ואת־כל־הבית צפה זהב עד־תם כל־הבית וכל־המזבח א‍שר־לדביר צפה זהב׃

23 ויעש בדביר שני כרובים עצי־שמן עשר אמות קומתו׃ 24 וחמש אמות כנף הכרוב האחת וחמש אמות כנף הכרוב השנית עשר אמות מקצות כנפיו ועד־קצות כנפיו׃ 25 ועשר באמה הכרוב השני מדה אחת וקצב אחד לשני הכרבים׃ 26 קומת הכרוב האחד עשר באמה וכן הכרוב השני׃ 27 ויתן את־הכרובים בתוך ׀ הבית הפנימי ויפרשו את־כנפי הכרבים ותגע כנף־האחד בקיר וכנף הכרוב השני נגעת בקיר השני וכנפיהם אל־תוך הבית נגעת כנף אל־כנף׃ 28 ויצף את־הכרובים זהב׃

29 ואת כל־קירות הבית מסב ׀ קלע פתוחי מקלעות כרובים ותמרת ופטורי צצים מלפנים ולחיצון׃ 30 ואת־קרקע הבית צפה זהב לפנימה ולחיצון׃

31 ואת פתח הדביר עשה דלתות עצי־שמן האיל מזוזות חמשית׃ 32 ושתי דלתות עצי־שמן וקלע עליהם מקלעות כרובים ותמרות ופטורי צצים וצפה זהב וירד על־הכרובים ועל־התמרות את־הזהב׃

33 וכן עשה לפתח ההיכל מזוזות עצי־שמן מאת רבעית׃ 34 ושתי דלתות עצי ברושים שני צלעים הדלת האחת גלילים ושני קלעים הדלת השנית גלילים׃ 35 וקלע כרובים ותמרות ופטרי צצים וצפה זהב מישר על־המחקה׃ 36 ויבן את־החצר הפנימית שלשה טורי גזית וטור כרתת ארזים׃

37 בשנה הרביעית יסד בית יהוה בירח זו׃ 38 ובשנה האחת עשרה בירח בול הוא החדש השמיני כלה הבית לכל־דבריו ולכל־ [משפטו כ] (משפטיו ק) ויבנהו שבע שנים׃


<< 1 Kings 6 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible