Numbers 1
Orthodox Hasidic Yiddish Bible
במדבר

במד1

1 און ה' האט דבר צו משהן אין מדבר סיני, אין אוהל-מועד, אין 1טן יום פון 2טן חודש, אין 2טן שנה נאך זייער יצא פון ארץ מצרים, לאמור: 2 נשא דעם ראש פון כל עדת בני-ישראל לויט זייערע משפחות, לויט זייערע בת אבות, נאך דער מספר פון שמות, כל זכר, לויט זייערע גולגלות . 3 פון 20 שנה און העכער, כל יצא צבא אין ישראל, זאלט איר זיי פקד לויט זייערע צבאות, דו און אהרן. 4 און מיט אייך זאלן זיין איש איש פון א מטה, אן איש וואס איז דער ראש פון זיין בית אבות. 5 און דאס זיינען די שמות פון די אנשים וואס זאלן עמד מיט אייך: פון ראובן, אליצור בן שדיאורן. 6 פון שמעון, שלומיאל בן צורישדין. 7 פון יהודה, נחשון בן עמינדבן. 8 פון יששכר, נתנאל בן צוערן. 9 פון זבולון, אליאב בן חלונען. 10 פון בני-יוסף: פון אפרים, אלישמע בן עמיהודן; פון מנשה, גמליאל בן פדהצורן. 11 פון בנימין, אבידן בן גדעונין. 12 פון דן, אחיעזר בן עמישדין. 13 פון אשר, פגעיאל בן עכרנען. 14 פון גד, אליסף בן דעואלן. 15 פון נפתלי, אחירע בן עיננען. 16 די דאזיקע זיינען געווען קרא פון דער עדה, נשיאים פון זייערע מטות אבות; די ראשי אלפי ישראל זיינען זיי געווען. 17 און משה און אהרן האבן לקח די דאזיקע אנשים וואס זיינען נקב מיט די שמות, 18 און זיי האבן קהל די כל עדה אין 1טן יום פון 2טן חודש; און זיי האבן אנגעגעבן זייער געבורט לויט זייערע משפחות, לויט זייערע בת אבות, נאך דער מספר פון שמות, פון 20 שנה און העכער, לויט זייערע גולגלות . 19 אזוי ווי ה' האט צוה משהן, האט ער זיי פקד אין מדבר סיני. 20 און די בני-ראובן, בכור ישראל, זייערע תולדות לויט זייערע משפחות, לויט זייערע בת אבות, נאך דער מספר שמות, לויט זייערע גולגלות , כל זכר פון 20 שנה און העכער, כל יצא צבא: 21 זייערע פקודים, פון מטה ראובן, זיינען געווען 46,500. 22 פון די בני-שמעון, זייערע תולדות לויט זייערע משפחות, לויט זייערע בת אבות, זיינע פקדים נאך דער מספר פון שמות, לויט זייערע גוגלות , כל זכר פון 20 שנה און העכער, כל יצא צבא: 23 זייערע פקודים, פון מטה שמעון, 59,300. 24 פון בני-גד, זייערע תולדות לויט זייערע משפחות, לויט זייערע בת אבות, נאך דער מספר פון שמות, פון 20 שנה און העכער, כל יצא צבא 25 זייערע פקודים, פון מטה גד, 45,650. 26 פון בני-יהודה, זייערע תולדות לויט זייערע משפחות, לויט זייערע בת אבות, נאך דער מספר פון שמות, פון 20 שנה און העכער, כל יצא צבא 27 זייערע פקודים, פון מטה יהודה, 74,600. 28 פון די בני-יששכר, זייערע תולדות לויט זייערע משפחות, לויט זייערע בת אבות:, נאך דער מספר פון שמות, פון 20 שנה און העכער, כל יצא צבא 29 זייערע פקודים, פון מטה יששכר, 54,400 . 30 פון די בני-זבולון, זייערע תולדות לויט זייערע משפחות, לויט זייערע בת אבות, נאך דער מספר פון שמות, פון 20 שנה און העכער, כל יצא צבא: 31 זייערע פקודים, פון מטה זבולון, 57,400. 32 פון די בני-יוסף: פון בני-אפרים, זייערע תולדות לויט זייערע משפחות, לויט זייערע בת אבות, נאך דער מספר פון שמות, פון 20 שנה און העכער, כל יצא צבא 33 זייערע פקודים, פון מטה אפרים, 40,500. 34 פון בני-מנשה, זייערע תולדות לויט זייערע משפחות, לויט זייערע בת אבות, נאך דער מספר פון שמות, פון 20 שנה און העכער, כל יצא צבא 35 זייערע פקודים, פון מטה מנשה, 32,200. 36 פון די בני-בנימין, זייערע תולדות לויט זייערע משפחות, לויט זייערע בת אבות, נאך דער מספר פון שמות, פון 20 שנה און העכער, כל יצא צבא 37 זייערע פקודים, פון מטה בנימין, 35,400. 38 פון די בני-דן, זייערע תולדות לויט זייערע משפחות, לויט זייערע בת אבות, נאך דער מספר פון שמות, פון 20 שנה און העכער, כל יצא צבא 39 זייערע פקודים, פון מטה דן, 62,700. 40 פון די בני-אשר, זייערע תולדות לויט זייערע משפחות, לויט זייערע בת אבות נאך דער מספר פון שמות, פון 20 שנה און העכער, כל יצא צבא 41 זייערע פקודים, פון מטה אשר, 41,500. 42 די בני-נפתלי, זייערע תולדות לויט זייערע משפחות, לויט זייערע בת אבות, נאך דער מספר פון שמות, פון 20 שנה און העכער, כל יצא צבא 43 זייערע פקודים, פון מטה נפתלי, 53,400. 44 דאס זיינען די פקודים וואס משה און אהרן האבן פקד, און די נשיאים פון ישראל, 12 איש איש, איין איש פון זיין בית אבות זיינען זיי געווען . 45 און כל פקודים פון די בני-ישראל לויט זייערע בת אבות, פון 20 שנה און העכער, כל יצא צבא אין ישראל, זיינען געווען 46 כל פקודים זיינען געווען 603,550. 47 אבער די לויים לויט זייער מטה אבות זיינען נישט פקד געווארן צווישן זיי. 48 און ה' האט דבר צו משהן, לאמור: 49 דעם מטה לוי נאר זאלסטו נישט פקד, און זייער ראש זאלסטו נישט נשא צווישן די בני-ישראל. 50 נאר דו פקד! די לויים איבער דעם משכן העדות, און איבער אלע זיינע כלים, און איבער כל וואס געהערט צו אים; זיי זאלן נשׂא המשכן, און אלע זיינע כלים, און זיי זאלן אים שרת; און רונד ארום המשכן זאלן זיי יחנו (חנה). 51 און ביים נסע פון משכן זאלן אים די לויים ירד, און ביים חנה פון משכן זאלן אים די לויים קום , און דער זר וואס גענענט זאל מות ווערן. 52 און די בני-ישראל זאלן חנה איטלעכער אין זיין מחנה, און איטלעכער ביי זיין דגל, לויט זייערע צבאות. 53 און די לויים זאלן חנה רונד ארום המשכן העדות, כדי עס זאל נישט זיין קצף אויף דער עדה פון די בני-ישראל. און די לויים זאלן זיין שומר איבער די משמרת פון המשכן העדות. 54 און די בני-ישראל האבן אזוי עשה; אזוי ווי כל וואס ה' האט צוה משהן, אזוי האבן זיי עשה.
THE ORTHODOX HASIDIC YIDDISH BIBLE
Copyright © 2015-2016
by Artists for Israel International.

All rights reserved
OrthodoxJewishBible.org
Used by permission.

Bible Hub
Leviticus 27
Top of Page
Top of Page