2 Kings 1
Orthodox Hasidic Yiddish Bible
מלכים ב

מלכב1

1 און מואָב האָט פשע אָן ישראל נאָך מות אַחאב . 2 און אַחַזיָהו איז נפל דורך דער שׂבכה פוּן זיין עֲלִיָּה וואָס אין שומרון, און איז חלה געוואָרן. און ער האָט שלח מלאכים, און האָט זיי אמר: הלך! דרש! בּייַ בַעַל-זבוב אלוקי עֶקְרוֹן, אויב איך וועל חיה ווערן פוּן דער דאָזיקער חֳלִי. 3 און אַ מלאך ה' האָט דבר צו אֵלִיָהוּ דעם תשבי: קוּם! עלה! אַנטקעגן די מלאכים פוּן מלך שומרון, און דבר צו זיי: צי ווייַל אין ישראל איז קיין אלוקים נישטא, הלך איר צו דרש בּייַ בַעַל-זבוב אלוקי עֶקְרוֹן? 4 דעריבּער כֹּה אמר ה': דאָס מִטָּה וואָס דו ביסט עָלָה אַהין, דערפון וועסטו נישט ירד, נייַערט מות וועסטו מות. איז אֵלִיָהוּ הלך. 5 און די מלאכים האָבּן זיך שוב צו אים, און ער האָט צו זיי אמר: וואָס עפעס האָט איר זיך שוב? 6 האָבּן זיי צו אים אמר: אַן אִיש איז עלה אונדז צו אַנטקעגן, און ער האָט צו אונדז אמר: הלך! שוב! אייַך אום צו דעם מלך וואָס האָט אייַך שלח , און איר זאָלט דבר צו אים: אַזוי האָט אמר ה': צי ווייַל אין ישראל איז קיין אלוקים נישטא, שיקסטו צו דרש בּייַ בַעַל-זבוב אלוקי עֶקְרוֹן? דעריבּער, דאָס מִטָּה וואָס דו ביסט עלה אַהין, דערפון וועסטו נישט ירד, נייַערט מות וועסטו מות. 7 האָט ער צו זיי דבר: וואָס איז דאָס משפּט הָאִיש וואָס איז אייַך עלה אַנטקעגן; און האָט צו אייַך דבר די דאָזיקע דברים? 8 האָבּן זיי צו אים אמר: אַן אִיש בַעַל שֵׂעָר מיט אַן אֵזוֹר עוֹר אָזַר אויף זייַנע לענדן. האָט ער אמר, דאָס איז אֵלִיָהוּ דער תשבי. 9 און ער האָט צו אים שלח אַ שַׂר פוּן 50 מיט זייַנע 50. איז ער עלה צו אים, און הִנֵּה ער ישב אויפן שפיץ הַר. האָט ער צו אים דבר: אִיש האלוקים, דער מלך האָט דבר: ירד! 10 האָט אֵלִיָהוּ ענה צו דעם שַׂר פוּן די 50: איז, אויב איך בין אן אִיש אלוקים, זאָל ירד אַן אֵש פוּן שָמַיִם, און אכל דיך און דייַנע 50. האָט ירד אַן אֵש פוּן שָמַיִם, און האָט אכל אים און זייַנע 50. 11 האָט ער שוב און שלח צו אים אַן אַנדער שַׂר פוּן 50 מיט זייַנע 50. און ער האָט זיך ענה און דבר צו אים: אִיש האלוקים, אַזוי האָט דער מלך אמר: מהרה זיך ירד. 12 האָט אֵלִיָהוּ ענה און האָט צו זיי דבר: אויב איך בין אַן אִיש האלוקים, זאָל ירד אֵש פוּן הַשָמַיִם, און אכל דיך און דייַנע 50. האָט ירד אֵש פוּן הַשָמַיִם, און האָט אכל אים און זייַנע 50. 13 האָט ער שוב און שלח צו אים א 3טן שַׂר פוּן 50 מיט זייַנע 50, און דער 3טן שַׂר פוּן 50 איז עלה , און ער איז בוא און האָט זיך כרע אויף זייַנע בֶּרֶךְ פאַר אֵלִיָהוּן, און ער האָט זיך בּייַ אים חנן, און האָט צו אים דבר: אִיש האלוקים, זאָל, נָא, מייַן נפש, און די נפשות פוּן די דאָזיקע 50 עבדים דייַנע, זיין יָקַר אין דייַנע אויגן. 14 הִנֵּה, אֵש האָט ירד פוּן הַשָמַיִם, און האָט אכל די 2 שׂרים ראשים פוּן 50 מיט זייערע 50; און אַצונד, זאָל מייַן נפש זיין יָקַר אין דייַנע אויגן. 15 האָט מלאך ה' דבר צו אֵלִיָהוּן: ירד מיט אים; זאָלסט נישט ירא האָבּן פאַר אים. איז ער קום און האָט ירד מיט אים צום מלך. 16 און ער האָט צו אים דבר: אַזוי האָט ה' אמר: אַזוי ווי דו האָסט שלח מלאכים צו דרש בּייַ בַעַל-זבוב אלוקי עֶקְרוֹן, איז דאָס ווייַל אין ישראל איז קיין אלוקים נישטא צו דרש זיין דבר? דעריבּער, דאָס מִטָּה וואָס דו ביסט עלה אַהין, דערפון וועסטו נישט ירד, נייַערט מות וועסטו מות. 17 און ער איז מות אַזוי ווי דאָס דבר-ה' וואָס אֵלִיָהוּ האָט דבר. און יהוֹרם איז געוואָרן מלך אויף זיין תחת אין שֵני שָנָה פוּן יהוֹרם בּן יהוֹשפטן, מלך יהודה; ווייַל ער האָט קיין בּן נישט געהאַט. 18 און די יתר זאַכן פוּן אַחַזיָהון וואָס ער האָט עשׂה זיי זייַנען שוין כתב אין סֵפֶר דּברֵי הימים מלכים פוּן ישראל.
THE ORTHODOX HASIDIC YIDDISH BIBLE
Copyright © 2015-2016
by Artists for Israel International.

All rights reserved
OrthodoxJewishBible.org
Used by permission.

Bible Hub
1 Kings 22
Top of Page
Top of Page